Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Любомир Дацов: Ускорението на инфлацията ще продължи още 6 месеца

Любомир Дацов: Ускорението на инфлацията ще продължи още 6 месеца

Любомир Дацов: Ускорението на инфлацията ще продължи още 6 месеца

Рекор­дна инф­лация няма, а за раз­лика от периода 20062008 г. сегаш­ният произ­ход на ръста в цените е вън­шен, което означава, че ускорението ще продължи по-дълго — около 67 месеца. Това заяви финан­сис­тът и бивш зам.-министър на финан­сите Любомир Дацов. Според пос­лед­ните данни на Национал­ната статис­тика годиш­ната инф­лация за сеп­тем­ври 2021 г. е 4.8 процента. От началото на годината инф­лацията е 3.5%, което обх­ваща срав­нение със сеп­тем­ври 2021 г. спрямо декем­ври 2020 година. „Рекор­дна инф­лация няма. През 2006, 2007 и 2008 са годините с най-висока инф­лация. Тогава тя беше около 10%. Тогава тя беше заради много високия рас­теж. Източ­ниците на този процес са раз­лични и пораженията са раз­лични“, обясни Дацов. „Сегаш­ният произ­ход на инф­лацията е вън­шен, защото идва от проб­леми, които не са в страната. За съжаление този път тя ще продължи по-дълго — 67 месеца“, добави Дацов.

По-продължителният ръст на цените финан­сис­тът обясни с глобални фак­тори. Той посочи на първо място въз­с­тановяването на вериги за дос­тавки, които бяха нарушени. Освен това целият свят е в процес на икономическа тран­с­фор­мация. “Един такъв пример са, ако щете, елек­т­ричес­ките коли, защото са необ­ходими нови материали, нова минна индус­т­рия. В края на краищата инф­лацията е свър­зана и с тър­сенето и пред­лагането. В дъл­гос­рочен план дори лип­сата на чипове, чието произ­вод­с­тво оказва натиск върху цените. Тоест има много процеси, които в дъл­гос­рочен план ще водят до инф­лация в глобален план“, обясни Любомир Дацов.

Кон­к­ретно за Бъл­гария той смята, че за пореден път страната ни е непод­гот­вена и неадек­ватна в реак­циите си. По думите му инф­лация не се бори с пред­варително индек­сиране на доходите. Решението е да нап­равиш котва — от една страна да увеличиш пред­лагането, а от друга — да ограничиш тър­сенето. Според него няма как да изп­реварим Румъния по доходи за един месец просто защото има някаква раз­лика в инф­лацията. Брут­ният вът­решен продукт на Румъния е с около 20% повече от нашия, каза финан­сис­тът пред NOVA телевизия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...