Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Превозвачи скочиха срещу плановете на властта да вдигне тол-таксите

Превозвачи скочиха срещу плановете на властта да вдигне тол-таксите

Превозвачи скочиха срещу плановете на властта да вдигне тол-таксите

Обявеното намерение от минис­търа на регионал­ното раз­витие Виолета Комитова да увеличи раз­мера на тол-таксите за теж­котовар­ните автомобили, както и да включи още платени пътища в тол-системата, вед­нага предиз­вика остра реак­ция от засег­натите тран­с­пор­тни фирми. “Несериозно е един служебен минис­тър, на който му остава месец на поста, да обяви, че ще вдига тол-таксите“, комен­тира пред БНР шефът на Съюза на меж­дународ­ните превоз­вачи Йор­дан Араба­джиев. Товар­ните и автобус­ните превоз­вачи са изненадани от думите на Комитова, защото досега тя не е обсъж­дала с тях проб­лемите на тол-системата. “Минис­търът хвърля статис­тически данни в прос­т­ран­с­т­вото, без да има анализ и без дис­кусия с фир­мите защо ситуацията е такава“, посочи Араба­джиев. Тази сряда регионал­ният минис­тър обяви, че не е доволна от работата на тол-системата, тя не изпъл­нявала пред­наз­начението си, а годиш­ният приход бил едва 380 млн. лв. При това 3/4 от сумата идвала от винет­ките за леките коли, а само 1/4 е приносът на теж­кия трафик.

“Тол-системата стар­тира на 1 март 2020 г., малко преди коронавируса да зат­вори дър­жавите в Европа“, припомни Йор­дан Араба­джиев. Той посочи, че в пър­вата година на пан­демията заради неработещи зелени коридори и огромен прес­той по границите на Европа бран­шът е отчел 30% спад на превозите. “Сега ситуацията също е тежка, по 7080 часа чакат шофьорите по границите. Дизелът скочи до 2.302.40 лв. за литър, а голяма част от превоз­вачите са с дъл­гос­рочни договори и трудно може да променят цените“, каза Араба­джиев. Освен това товар­ният превоз е бил изк­лючен от ковид-помощите и за пос­лед­ната година 56% от членовете на Съюза на меж­дународ­ните превоз­вачи са прек­ратили дей­ност.

Превоз­вачите нас­тояват промени в тол-системата да се правят плавно и след обсъж­дане със засег­натите. “Трябва да има и справед­ливо зап­лащане“, каза още Араба­джиев и даде пример с так­сата на един курс София-Бургас, която е 91.20 лв. за теж­котоварен камион, кол­кото е годиш­ната винетка за леките автомобили.

От Съюза на меж­дународ­ните превоз­вачи обвиняват МРРБ и АПИ, че също имат вина тол-системата да не работи, както трябва. “Какво пречи да се следи за претовар­ването на камионите? 100 рамки могат в динамичен режим за измер­ват тег­лото на камионите. Не е наш проб­лем, че не работят. Някой не си е свър­шил работата“, заяви Араба­джиев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...