Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата

Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата

Към днешна дата не съм доволен от това, което извър­шва кон­цесионерът. Хората и общес­т­вото очак­ват бързи и нав­ременни промени. Тези бързи промени, видими, които трябва да касаят обс­луж­ването на път­ниците, не ги наб­людавам.“ Това заяви пред БНР служеб­ният минис­тър на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Георги Тодоров за кон­цесията на Летище София.Нарочна проверка на Летище София е показала, че „нищо не се е променило към днешна дата“, допълни Тодоров. „Няма трафик, обс­луж­ването на път­ниците се извър­шва бавно, не виж­дам промени в тър­гов­с­ките площи, нито в удоб­с­т­вата за път­ниците, които изчак­ват съот­вет­ния полет, хигиената не е на дос­татъчно високо ниво — санитар­ните помещения просто не искам да ги комен­тирам.“ Минис­тър Тодоров припомни, че скоро ще изтекат пър­вите 100 дни от ефек­тив­ната дата на кон­цесията и съобщи, че „сан­к­ции ще има такива, как­вито са пред­видени по кон­цесион­ния договор“.

Относно дър­жав­ното пред­п­риятие „Прис­танищна инф­рас­т­рук­тура“ по случая с мор­с­ката естакада на Шабла Тодоров поясни, че „в док­лада на Аген­ция „Дър­жавна финан­сова инс­пек­ция“ се кон­с­татират данни, че вероятно се касае за индикатори за измама“. След провер­ката на прокуратурата могат да се комен­тират детайли, уточни той. „Договорът е сключен още през 2014 г. Има кон­с­татации, които е нап­равила Дър­жав­ната финан­сова инс­пек­ция, от които може да се нап­рави извод за пред­намерено, невярно или неточно предос­тавяне на факти относно изпъл­нението на договора, сключен между дър­жав­ното пред­п­риятие и изпъл­нителя“, поясни Георги Тодоров.

По казуса с раз­поредените проверки за ремонт на вагони и охраната в БДЖ Тодоров посочи, че кон­с­татациите, пред­с­тавени от звеното за вът­решен одит, са отп­равени към АДФИ.

По темата за път­ната безопас­ност Георги Тодоров под­черта, че тази година показателите за жер­т­вите и пос­т­радалите при ПТП са „доста повече, откол­кото миналата година“.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...