Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Меж­дин­ните данни на Минес­тер­с­т­вото на Земеделието за сред­ните добиви от реколта 2021 г. зат­вър­диха пър­воначал­ните прог­нози за добра реколта. От ведом­с­т­вото отчитат с 55 процента са по-високи сред­ните добиви от пшеница спрямо миналата година.Данните пот­вър­ж­дават и самите произ­водителите до момента жът­вата е успешна, а рекол­тата добра. За раз­лика от 2020 г., която сушата превърна в най теж­ката за пос­лед­ното десетилетие година за произ­водителите на ръж и пшеница, 2021 г. се очер­тава успешна, каз­ват фер­мерите.

Ако миналата година сред­ният добив на пшеница беше под 400 килог­рама, а на места в Доб­ру­джа, жит­ницата на Бъл­гария, добивът от декар падна на 120 килог­рама, то тази година сред­ният добив на пшеница е 606 килог­рама от декар, което е ръст от над 50 на сто.

Статис­тиката отчита ръст и на добитите количес­тва от ечемик и ръж, съот­ветно с 14 процента и със 76 процента на годишна база.

Засега общото количес­тво продук­ция от пшеница и рапица изос­тава в срав­нение със същия период на 2020 г., но това се обяс­нява с по-късния старт на жът­вата тази година, комен­тират екс­пер­тите.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...