Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

България е с най-ниска брутна добавена стойност сред земеделците в ЕС

Изнасяме основно суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги

През 2020 г. сел­с­кос­топан­с­кият сек­тор е доп­ринесъл около 171,9 млрд. евро за БВП на ЕС, което се рав­нява на 1,3% от общия. В срав­нително изражение това е само малко по-малко от целия БВП на Гър­ция. Сел­с­кос­топан­с­ката индус­т­рия в ЕС съз­дава прог­нозна брутна добавена стой­ност от 177,0 милиарда евро през 2020 г. Един от начините да се раз­г­лежда това е, че на всеки 1 евро, похар­чен за раз­ходите за стоки и услуги, изпол­з­вани в произ­вод­с­т­вения процес, фер­мите в ЕС съз­дадена добавена стой­ност от 0,75 евро. Най-висока е брут­ната добавена стой­ност в агробиз­неса и преработ­ката на храни в Италия, Фран­ция и Гер­мания, а най-нисък в Бъл­гария, където аграр­ния сек­тор основно изнася суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги.

При средна обща брутна добавена стой­ност за ЕС — Гер­мания, Италия и Фран­ция имат коефициент от между 1.10 до 3.20 EUR на всяко 1 евро суровина, докато в Бъл­гария, този коефициент е между 0.12 и 0.23 евро.

Общата стой­ност на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция през 2020 г. въз­лиза на 411,8 млрд. Евро, от които около половината (52,8%) са от кул­тури (включително 14,0% от зелен­чуци и градинар­ски рас­тения и 11,2% от зър­нени кул­тури) и малко под две пети (38,6%) от животни и животин­ски продукти (включително 13,1% от мляко и 9,6% от свине). Останалата част е от сел­с­кос­топан­ски услуги и неземедел­ски дей­ности.

Сел­с­кос­топан­с­кият доход на годишна работна единица в ЕС се очаква да бъде с 1,5% по-нисък през 2020 г. в срав­нение с 2019 г. Този лек спад на нивото на ЕС включва по-ниски сел­с­кос­топан­ски доходи в пет от седемте най-големи земедел­ски произ­водители: Италия (-4,9 %), Холан­дия (-5,1%), Фран­ция (-7,6%), Румъния (-13,8%) и Гер­мания (-14,6%, като това е най-рязкото намаление сред държавите-членки). По-голямата част от държавите-членки обаче отбелязаха увеличение на този индекс през 2020 г. Най-голям ръст имаше в Литва (+30,2%), Хър­ватия (+13,2%), Испания (+13,0%) и Унгария (+11,6%).

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...