Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Добруджанци с апел: Събираме средства за животните от Доброглед!

Добруджанци с апел: Събираме средства за животните от Доброглед!

Добруджанци с апел: Събираме средства за животните от Доброглед!

Огън изпепели складирания фураж във фермата на ветеринарният лекар д-р Данаил Николов с ценни автохтонни породи

Кутия за събиране на дарения в помощ на пос­т­радалата от пожар ферма в село Доб­рог­лед бе пос­тавена вчера на Фер­мер­с­кия пазар в Доб­рич. „Вед­нага след инцидента обявихме кам­пания за помощи за Данаил и Дарина, с които да се купува храна за живот­ните“, съобщи за Агри.бг Пепа Рашева, организатор на изложението в доб­ру­джан­с­кия град. „Фер­мата е сред основ­ното звено от произ­водители на чиста храна, с които преди 3 години пос­тавихме началото на ежесед­мич­ния пазар в Доб­рич“, допълни още Рашева. Преди дни пожар унищожава целия запас от храна за живот­ните на стопан­с­т­вото. Огънят изпепелява 150 тона люцерна и слама. На прак­тика е зас­т­рашено не само изх­ран­ването на 380 говеда,овце и кози, а самото оцеляване на фер­мата.

Организаторите на Фер­мер­с­кия пазар в Доб­рич подават ръка за помощ на ферма Овчар­ника. „Без нито един ден отсъс­т­вие, и в смразяващо студени, и дъж­довни и горещи дни те дос­тавят продук­ция за трапезата на доб­рич­лии“, изтъкна Пепа Рашева. Д-р Данаил Николов се включва във всички тематични издания на Фер­мер­с­кия пазар, пос­ветени на бъл­гар­с­ките традици и обичаи.

В призив към доб­ру­джанци Пепа Рашева казва още: “Тази година е тежка и носи изпитания на всички, изпитания, които ни проверяват колко човеч­ност и желание за взаимопомощ е останала в сър­цата ни, борейки се за соб­с­т­веното си оцеляване. Данаил и Дарина са хора с чисти сърца, отдадени на фер­мер­с­т­вото и меч­тите си“.

Всеки желаещ да под­помогне фер­мата може да го нап­рави и като пред­ложи люцерна, сено или слама за пос­т­радалото стопан­с­тво. За да спасят живот­ните от глад през зим­ните месеци, колеги и приятели на фер­мата също обявиха под­к­репата си в социал­ните мрежи.

Ветеринар­ният лекар д-р Данаил Николов и семейс­т­вото му отг­леж­дат в село Доб­рог­лед 250 мед­ночер­вени шумен­ски овце, 70 калофер­ски дъл­гокос­мести кози, 60 родоп­ски говеда и 30 каракачан­ски кучета. Насочили са се към автох­тонни породи, като живот­ните са избирани от Родопите и под­бал­кан­с­ките град­чета. Започ­ват да произ­веж­дат качес­т­вени млечни продукти — сирене, каш­кавал, сметана, кисело мляко, масло. Те са тър­сени по фер­мер­с­ките пазари във Варна и Доб­рич, където ценителите на чис­тата храна ги очак­ват с нетър­пение. Заради COVID-19 фер­мата започна и дос­тавки чрез онлайн поръчки.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят