Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Поне веднъж посочете имената на „чертожниците“

Поне веднъж посочете имената на „чертожниците“

Поне веднъж посочете имената на „чертожниците“

От юни досега фонд „Земеделие“ все още не е дал инфор­мация дали и тази година прак­тиката с невалид­ното дек­лариране на площи с плодове и зелен­чуци с цел незаконно получаване на суб­сидии продъл­жава. След миналогодиш­ното изоб­личение на 4453-мата схема­джии при обвър­заната под­к­репа за общес­т­веността е важно да знае дали прак­тиката с фал­шивите „чер­тож­ници“ продъл­жава. За да бъдем наясно дали досегаш­ните сан­к­ции с отнемането на помощта за три поредни години за нарушителите са ефек­тивни. Да не говорим за онези 90 измам­ници, които миналата есен бяха дадени за раз­с­лед­ване и от прокуратурата, но досега няма инфор­мация дали има пов­диг­нати обвинения срещу тях. Миналата година фонд „Земеделие“ увеличи провер­ките по обвър­зана под­к­репа от 5 на 50 процента при заявените площи, а тази — почти до 100 процента. Може би затова все още екс­пер­тите не са готови с окон­чател­ните данни.

Ще припом­ним, че през 2019 година най-големите раз­минавания бяха установени в облас­тите Хас­ково, Плов­див, Плевен и Благоев­г­рад, като в Хас­ков­ско най-много несъот­вет­с­т­вия са отк­рити при крас­тавиците и лука, където праз­ните площи бяха върху близо 4 хиляди декара. В област Плов­див пък нарушенията основно бяха с дек­ларирани, но лип­с­ващи над 3 хиляди декара с домати, кар­тофи и пипер.

Въп­росът е защо досега няма подобна инфор­мация за „чер­тож­ниците“ при пасищата и ливадите, където също се дейс­тва мащабно, но очевидно протек­циите са железни. От минис­тер­с­т­вото ни увериха, че всич­ките данни от провер­ките по места през миналата година са обявени и в Европейс­ката комисия. Нес­лучайно схема­джиите, които през 2019 година са имали наг­лостта да заявят над 50% от площите си с фик­тивни насаж­дения, не могат да кан­дидат­с­т­ват за суб­сидии по обвър­заната под­к­репа през 2020 и 2021 година. Но защо само на тези с над 50% заявени площи, а не за всички, питаме ние.

Все още не знаем и какви са били наказанията за стоте фер­мери от онези 4453-ма чер­тож­ници, за които се раз­бра, че дори са пред­с­тавили фал­шиви фак­тури, за да получат очак­ваните суб­сидии. Все имена, които тряб­ваше да бъдат обявени пуб­лично, не мис­лите ли?

Екатерина СТОИЛОВА, Синор.БГ

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...