Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните оперативни данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието. При царевицата за пос­лед­ната сед­мица са изнесени 4,4 хил. тона, като от началото на нас­тоящата пазарна година до момента количес­т­вото е 181 205 тона. Така общият износ през порта на Варна изос­тава със 7% на годишна база. Износът на пшеница също изос­тава, но с доста по-драстични показатели. От началото на текущия пазарен сезон до 18 октом­ври сме продали за навън общо 356,3 хил. тона, което е с 61,5% по-малко на годишна база. За сметка на това екс­пор­тът на ечемик през порта е със 77,8% повече спрямо година по-рано, а товари с рапица от новата реколта все още не са преминавали.

По отношение на есен­ната кам­пания сеит­бата продъл­жава да се движи с по-бавни тем­пове. Изос­таването на засетите площи се наб­людава при всички есен­ници, като е най-осезаемо при тритикалето (-58,6%), след­вано от пшеницата (-56,7%) и ръжта (-54,8%).

Меж­дув­ременно все още тече жът­вата на царевица от реколта 2020, която е приб­рана на близо 91%. При среден добив от 486 кг/дка са рекол­тирани общо малко над 2,5 млн. тона, което е с –14,9% по-малко от миналата година по това време.

Слън­чог­ледът е по хам­барите на 99,2% при среден добив от 203 кг/дка. Ожънатото количес­тво от общо над 1,6 млн. тона е с –4,7% по-малко спрямо година по-рано заради продъл­жител­ното засушаване, кон­с­татират екс­пер­тите от Агроминис­тер­с­т­вото.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...