Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Климатът почти изгони рапицата у нас

Климатът почти изгони рапицата у нас

Климатът почти изгони рапицата у нас

За 3 г. площите с маслодайната култура намаляха близо 15 пъти

Климатич­ните изменения се отразяват най-видимо при отг­леж­дането на рапица в Бъл­гария, показ­ват статис­тичес­ките данни на МЗХГ. За крат­кия период от 2018 г. досега площите на мас­лодай­ната кул­тура намаляха около 15 пъти, като в това абсолютно драс­тично свиване нямат никаква намеса пазарът и раз­мерът на под­помагането. Нап­ротив дори, рапицата винаги се е отг­леж­дала като балан­сираща кул­тура в случай на пазарни трусове с жит­ните и слън­чог­леда.

Дан­ните на агрос­татис­тиката показ­ват, че към 15 октом­ври 2020 г. засетите с рапица площи са 79 753 декара. През 2019 г. по същото време те са били почти 97 хиляди. През 2018 г. в средата на октом­ври мас­лодай­ната кул­тура е била заела 1 331 000 дка, а през 2017-а — 1 285 500 декара. Между оператив­ните и окон­чател­ните данни на МЗХГ отк­лонението дос­тига 20 и повече процента и пример за това може да се види при инфор­мацията за площите с рапица към средата на октом­ври 2019 г. спрямо началото на юли 2020 г., когато тази кул­тура вече е определена на 118 320 декара. Така можем да пред­положим, че при жът­вата догодина ще имаме повече рапични площи, които може би ще са около 100 хил. дка.

През пос­лед­ните две години у нас в края на лятото, когато са тех­нологич­ните срокове за засяване на рапица, лип­сата на валежи отказа доста зър­ноп­роиз­водители от отг­леж­дането на мас­лодай­ното рас­тение, а други накара да заложат далеч по-малко площи с него. Таз­годиш­ното още по-силно засушаване допъл­нително редуцира площите, а тези, които все пак засяха рапица, ще носят пос­лед­с­т­вията от къс­ната сеитба с намалени добиви догодина. Пос­лед­с­т­вията от ограничаването на рапич­ните полета са намалена въз­мож­ност за сеит­бооборот и загуби от приходи в стопан­с­т­вата. Отделно от това по-малкото площи с тази медоносна кул­тура намали и произ­вод­с­т­вото на мед на пчелар­с­кия бранш. Макар и да не харес­ват този мед заради бър­зото му крис­тализиране, пчеларите винаги са раз­читали и на него.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...