Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Русия и Китай вдигнаха оборота в селскостопанския сектор с 9%

Русия и Китай вдигнаха оборота в селскостопанския сектор с 9%

Русия и Китай вдигнаха оборота в селскостопанския сектор с 9%

Въп­реки пан­демията от коронавирус и свър­зания с това спад в биз­нес актив­ността, Русия и Китай увеличиха тър­говията в сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор. Земедел­с­кото минис­тер­с­тво обяви, че за 9-те месеца от началото на тази година тър­гов­с­кият оборот е нарас­нал с 9% до 3,8 милиарда долара. В същото време рус­ката страна се надява, че Под­небес­ната империя ще увеличи въз­мож­нос­тите за внос от рус­ката страна. По-скоро се говори за допус­кане до пазара на КНР на рас­тителни и живот­новъдни продукти, включително свин­ско месо. На първо място,ще бъдат допус­кани ком­пании, които осигуряват надеж­дно ниво на биосигур­ност.

Също така, пред­с­тавители на Русия се обър­наха към своите китайски колеги с молба да приз­наят дос­тав­ките на пшеница и ечемик от всички региони на Рус­ката федерация. Освен това Русия иска да пласира свой грах на пазара в Китай.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят