Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д-р Бранимир Синапов е един от мал­кото в Бъл­гария, които се занимават с отг­леж­дането на Алпийска коза, или т.нар. Френ­ски алпин. Вече пет години той се грижи за елит­ната порода в необ­лагодетел­с­т­вания планин­ски район Сакар планина, в село Студена над Свилен­г­рад. „С кози се занимавам от 2014 г. От начало заложих на кръс­тоски между Бъл­гар­ска бяла млечна коза, Тоген­бур­г­ска коза, Саан­ска коза. Живот­ните се пус­каха на паша и на ясла. Виж­даше се обаче, че необ­ходимата продук­ция от този вид животни нямаше как да се получи — и като количес­тво, и като продажна цена“, започва да раз­казва ветеринар­ният лекар с 20-годишен стаж в областта. Така пос­тепенно той стига до извода, че е по-добре да отг­лежда по-малък брой, но да бъдат под селек­ционен кон­т­рол и от по-продуктивна порода.

След доста тър­сене и проуч­ване се спряхме на най-подходящата за нас Алпийска коза, която се адап­тира лесно. Според книгите тя е с годишна продук­тив­ност от около 9001200 л мляко, 3,6% мас­леност и 3,4% протеин. От Италия закупих общо 151 броя — 149 жен­ски и два пръча с родос­ловие и сер­тификати. Живот­ните бяха бременни, след това започ­наха да раж­дат нап­раво при нас“, обяс­нява д-р Синапов. В момента живот­ните са 400 и се отг­леж­дат свободно групово на цен­т­рална хранителна пътека. Харак­терно за тази порода е, че тя наис­тина е много красива. Козич­ките са като сърни — кафяви с черна ивица по гърба, опаш­ката и под колян­ната става на крачетата. Много сим­патични, любопитни и игриви.

Като дойде време да продавам продук­цията, започ­нах да водя преговори с раз­лични ман­дри за предаване на млякото. Цената обаче бе крайно незадоволителна. Отначало беше 65 ст./л, после стана 7075 ст./л. За съжаление, живот­ните нямат тол­кова голяма произ­водител­ност, че да пок­рият раз­ходите за работна ръка и за храна, тъй като се отг­леж­дат стационарно вътре на ясла“, изчис­лява козевъдът. По негови наб­людения този биз­нес не се оказва кой знае колко рен­табилен, особено ако се съпос­тави нап­ример с овцевъд­с­т­вото.

Нямаме тър­сене и на ярешко месо, и на козе мляко. С такава ниска изкупна цена на бъл­гар­с­кия пазар няма как да се издър­жаш само с козевъд­с­тво“, категоричен е д-р Синапов, който има опит и в най-голямата живот­новъдна ферма на Бал­каните в Македония, а сега работи в модерна кравеферма в новозагор­с­кото село Бог­даново.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят