Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделците готови да докарат тракторите си на жълтите павета

Земеделците готови да докарат тракторите си на жълтите павета

Земеделците готови да докарат тракторите си на жълтите павета

Основната причина за недоволството им е изказване на екоминистъра Емил Димитров, че ще преустанови изцяло ползването на вода от язовирите за напояване

Земедел­ски произ­водители от раз­лични краища на Бъл­гария активно обсъж­дат включ­ване в антип­равител­с­т­вените протести с колони от трак­тори, съоб­щиха за АгроК­луб фер­мери, работещи в зем­лища на Тър­говище, Омур­таг, Плов­див, Стара Загора и Хас­ково. Основ­ната причина за недовол­с­т­вото сред земедел­с­ките произ­водители е изказ­ването на минис­търа на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров, че ще преус­танови изцяло пол­з­ването на вода за напояване за нуж­дите на земеделието. Заради сушата през пос­лед­ните 2 години, нивото на язовирите в цялата страна не може да се въз­с­танови на обичай­ните нива, но земедел­ците посоч­ват, че причината е основно в нерег­ламен­тираното източ­ване и пус­кане на води към час­тни ВЕЦ-ове близки до властта. Те са категорични, че причината не е в изпол­з­ваната вода за напояване. Ако в условията на засушаване бъде спряна водата от язовирите, това ще е тежък удар върху земеделието, споделят стопаните.

Що се отнася до всички язовири за питейни нужди, ако не падне дъжд, ще спрем да подаваме вода за земеделци, заяви минис­търът на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров за Нова телевизия. Той е категоричен, че стигне ли се до критич­ния минимум, водата се спира за всякакви други цели, освен за питейни, и алар­мира, че язовир „Яст­ребино“ съв­сем скоро ще стигне до нивото, при което ще се пази вода само за граж­даните, за да не се допусне нова криза като в Пер­ник. “При язовир Яст­ребино след месец няма да пусна капка вода, независимо кой с какви политики се занимава, водата ще е само за граж­даните. От Яст­ребино се точи вода 8 пъти повече от поз­воленото, всеки месец пращам писма на земедел­ците да си тър­сят алтер­нативни източ­ници. Няма да им даваме вода, ако няма сняг и валежи, и ще я пазим само за граж­даните“, закани се екоминис­търът. Това е само част от скан­дал­ното изказ­ване на ресор­ния минис­тър, извес­тен с прякора Ревизоро, който каза пред медиите, че не го интересува политическа кариера и така или иначе отива към пен­сия.

Същото той посочва и за водата от язовир Кам­чия, която, ако се пести, ще стигне за две години за граж­даните. Това важи и за язовир „Тича“, където има вода за най-много 1 година и 9 месеца и то, ако се изпол­зва разумно. „През пос­лед­ните три години е суша и не е валяло в язовирите Тича, Яст­ребино и Кам­чия. Когато те са пълни — има за всички, когато са празни — само за граж­даните. Ако не падне дъжд, ще имаме проб­леми със земедел­ците. На тях винаги са им празни язовирите, защото нямат пари да си ги под­дър­жат“, допълни Димит­ров.

Проб­лемите с напояването от водоемите назря още в началото на месец юни, когато екоминис­тер­с­т­вото обяви, че спира напояването от проб­лем­ните язовири. Фер­мери дори зап­лаш­ваха с протест по пътищата. В крайна сметка се стигна до решаване на проб­лема, но явно от Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда не мис­лят така и ще има продъл­жение. Планирано е до дни или няколко сед­мици напълно да се спре пол­з­ването на вода за земедел­ски нужди от всички язовири. Що се отнася до протес­тите Емил Димит­ров заяви: “Не може пос­тоянно да се иска пред­с­рочни избори. Не може да се блокира цял град и да се пречи на хиляди хора заради 20 човека с две палатки.“

България

Икономика

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...