Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пир по време на КОВИД-19, властта мълчи за спекулата

Пир по време на КОВИД-19, властта мълчи за спекулата

Пир по време на КОВИД-19, властта мълчи за спекулата

При земеделеца на полето доматите 60 ст. килото, търговците ги продават 10 пъти по-скъпо

Цената на доматите за пот­ребителите скочи през пос­лед­ните дни на места до рекор­д­ните 6 лв./кг. Но изкуп­ните цени в едно от най-големите зелен­чукови тър­жища у нас в Кър­налово, се сринаха до 0,60 лв./кг домати, споделя пред Агри.БГ Георги Каф­танов, оран­жериен зелен­чукоп­роиз­водител от района. Според него произ­водителите страдат от ниско пот­реб­ление, ситуацията с коронавируса и още няколко неб­лагоп­риятни фак­тора, а неос­новател­ното пос­къп­ване за пот­ребителите показва наличието и на доза спекула. „Доматът в момента е от 60 до 80 стотинки на бор­сата в Кър­налово. Срив на цената има от около 10 дни, беше на 1,301,40 лв. Не е нор­мално аз да продавам домати с 1,30 лв. раз­ходна част на килог­рам, а те да се продават за 56 лв. 30% е най-приемливата над­ценка според мен“, гневен е Георги Каф­танов. По този начин пот­реб­лението пада още, защото човек няма да си купи 2 килог­рама, а 2 домата.

Нис­ката изкупна цена на зелен­чуците в момента зависи и от фак­тора „почивка“. Хората излизат в отпуска, сваля се кон­сумацията и стоката не се реализира в дос­татъчен обем. Получават се момен­тни със­тояния на зад­ръс­т­ване на пазара и падане на цените. При крас­тавиците също има спад. Те се изкупуват от 45 до 70 стотинки. В тази пазарна ситуация и икономика в момента няма как да се прави адек­ватен кон­т­рол на цените. Ние много пъти сме комен­тирали това на високо ниво. Ако издава касов бон на 6 лв., тър­говецът ще си плаща и ДДС на тази стой­ност, а дър­жавата има интерес да си прибере данъка, комен­тира още земеделецът.

Георги е добре поз­нат в региона с качес­т­веното си произ­вод­с­тво и намира редовен пазар за своята продук­ция, но тази година засажда по-малко зелен­чуци, защото не знае дали инвес­тициите му ще имат въз­в­ръщаемост. „Тази година доматите като цяло са по-скъпи, защото COVID-19 си изигра ролята. Много от колегите не засадиха в пълен обем площите и се получи едно недос­татъчно пред­лагане на пазара. Миналогодиш­ните ми оран­жерийни насаж­дения бяха 6 дка, а тази година са 3 дка. При най-големия произ­водител в района декарите тази година са 250, а миналата бяха 500 дка. Количес­т­вата са силно редуцирани заради неяс­ната ситуация, зат­ворените пазари, лип­сата на работна ръка. Инвес­тициите в раз­сад са големи и под­хож­даме пред­паз­ливо, когато не знаем какво ще се случи“, споделя още Георги Каф­танов.

Произ­водителят е на мнение, че мяр­ката COVID-19 все пак е нужна и добре дошла за сек­тора. Той определя като прием­лива годината за оран­жерий­ното произ­вод­с­тво, но изразява притес­нения, че при колегите му на отк­рито има труд­ности заради климатич­ните условия. „Имаше аномалии, които пов­лияха дори на нашето произ­вод­с­тво. Добивите ми са с 40% надолу. През месец април, който е най-важен за офор­мянето на доматените рас­тения в процеса на плододаването, днев­ните тем­ператури дос­тигаха 30 градуса, а нощем падаха до 2 градуса. Това се отрази пагубно на рас­тенията и доведе до редуциране на количес­т­вата. Вместо 12 тона домати изкарахме едва 67 тона “, казва в зак­лючение на раз­говора Георги Каф­танов.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...