Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Лихвите по кредитите тръгнаха нагоре, при депозитите без промяна

Лихвите по кредитите тръгнаха нагоре, при депозитите без промяна

Лих­вите по кредитите, дос­тиг­нали в края на миналата и началото на тази година рекор­дно ниски нива, започ­ват да нарас­тат през второто и третото тримесечие на 2020 г. При депозитите няма промяна и те остават на рекор­дно ниски нива. Това отчита БНБ в пос­лед­ното си издание “Икономически прег­лед“. Очак­ваното влошаване на доходите заради коронак­ризата и свър­заната с това по-висока рис­кова премия са другите причини за пос­къп­ването на заемите. Евен­туал­ното увеличение на необ­с­луж­ваните кредити в бан­ковата сис­тема в резул­тат от влошаването на мак­роикономичес­ката среда също може да доп­ринесе за повишаване на лих­вените проценти по новите заеми, смята БНБ. Освен увеличаването на лих­вите, редица банки повишиха и так­сите, а някои от тях въведоха и нови за услуги, които дос­коро бяха без­п­латни. Нап­ример тег­лене на пари от бан­комат на същата банка издала кар­тата.

Още през април бан­кери предуп­редиха за начало на покач­ването на лих­вите вслед­с­т­вие на повишения риск от раз­рас­т­ването на коронавируса. Някои банки вече вдиг­наха лих­вите по ипотеч­ните кредити с около 0.250.5 процен­тни пун­кта и така рекор­дно нис­ките нива от 2.62.7% се покачиха до 3.13.2%.

В същото време БНБ очаква лих­вите по депозитите да се запазят без промяна през след­ващите месеци. От началото на годината сред­ните нива на новоот­к­ритите депозити в левове са 0.120.10%. Към края на март домакин­с­т­вата спес­тяват средно около 9% от раз­полагаемия си доход — тен­ден­ция, валидна за пос­лед­ните две години, се посочва в док­лада. Очак­ванията са през второто тримесечие този дял да се повишава именно заради пониженото пот­реб­ление и нарас­налата несигур­ност.

В същото време заради без­п­рецеден­т­ното спиране на работа в редица сек­тори на икономиката и бър­зото повишаване на без­работицата през март и април, БНБ очаква през второто и третото тримесечие на 2020 г. сривът в заетостта и доходите на домакин­с­т­вата да е много по-серизен от този при предиш­ната криза в края на 2008 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...