Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) По жътвено време тревога за есенната сеитба

По жътвено време тревога за есенната сеитба

По жътвено време тревога за есенната сеитба

Ниските добиви и лошото качество на зърното могат да компрометират бъдещата реколта, алармират производители

Пос­лед­с­т­вията от жес­токата суша в Доб­ру­джа са неиз­б­роими. Изк­лючително ниско е качес­т­вото на зър­ното, което се прибира в момента в Доб­ру­джа. Преж­дев­ремен­ното изсъх­ване на пшеницата пос­тавя сериозен въп­рос — с какво ще се сее през есента? С какви семена ще се заложи новата реколта? “Поред­ният проб­лем, породен от сушата в Доб­ру­джа, ще бъде осигуряването на качес­т­вени семена за сеитба на новата реколта от пшеница”, комен­тира за Агри.БГ Радос­тина Жекова. Жът­вата на пшеница „оправда” всички опасения на земедел­с­ките стопани, които споделят за добиви между 50 и 150 кг/дка. Само в отделни полета има до 340 кг/дка. В край­мор­с­ките общини, в които изсъх­ването на посевите е особено силно изразено, резул­татите са драс­тично ниски.

Официал­ната статис­тика показва, че в Доб­ру­джа в момента се жънат средно по 154 кг/дка. Добивите са много по-ниски от потен­циала на засетите пшенични сор­тове и многок­ратно по-малко от обичай­ните резул­тати за Североиз­точна Бъл­гария. Заради пожъл­телите и прегорели пшеници жът­вата в Доб­ричка област започна 1014 дни по-рано. Освен от нис­ките добиви, стопаните се оплак­ват и от нис­кото качес­тво на зър­ното — занижено хек­толит­рово чисто и малък процент глутен. „Дано да не пад­нат показателите на посев­ния материал. Ако няма качес­т­вен посевен материал, ще имаме проб­лем през след­ващата стопан­ска година”, каз­ват зър­ноп­роиз­водители.

Обичайно в Доб­ричка област всяка есен се сеят между 1,2 млн. дка и 1,3 млн. дка с есенни кул­тури. За втора поредна година пшеницата няма да донесе печалба, а по-скоро ще нат­рупа допъл­нителни загуби за земедел­с­ките стопани. Раз­ходът за един декар жито е от 80 до 120 лв. без рен­тата. Приходът е повече от двойно по-нисък — от 30 до 50 лв. на декар при тези цени на зър­ното, изчис­ляват земедел­с­ките произ­водители.

Пшеницата заема около 4045 % от обработ­ваемите площи във всяко стопан­с­тво в Доб­ру­джа. Едва ли рекол­тата от останалите 5560 % земя с царевица и слън­чог­лед ще успее да ком­пен­сира нат­рупаните до момента загуби, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...