Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Цените на хлебната и фуражната пшеница опасно и несправедливо се сближиха

Ечемикът е най-силно пос­къп­ващото зърно сред жит­ните и мас­лодай­ните кул­тури. Спрямо година по-рано цената му е с 16% отгоре, като увеличението е от 263 на 305 лева за тон без ДДС, показ­ват времен­ните статис­тически пазарни данни на Аграр­ното минис­тер­с­тво. В края на юни 2019 г. ечемикът се е тър­гувал с близо 5% под цената на царевицата, докато тази година неговата средна изкупна цена е с 4 на сто над тази на царевицата.

Най-слабо повишение има при цената на хлеб­ната пшеница — с 1,5 на сто. Според оператив­ния анализ зър­ното се изкупува към края на юни средно за 338 лв./тон, докато година по-рано сдел­ките са ставали при 333 лева/тон. В същото време фураж­ната пшеница се тър­гува на 320 лева, което е с 6,3% над миналогодиш­ната цена.

Пазарът нелогично сближава цените на хлеб­ната и фураж­ната пшеница, като раз­ликата между тях е едва 18 лв./тон. В края на юни 2019 г. ценовото отс­тояние между двата типа пшеница е било 32 лева. Дори и тогава обаче произ­водителите на хлебни сор­тове пшеница смятаха, че оцен­ката не е справед­лива, тъй като грижите и раз­ходите им са по-големи, а рекол­тата е по-малка спрямо отг­леж­дането на фуражни сор­тове. Именно пазар­ното поведение на купувачите на пшеница демотивира произ­водителите на пшеници с добри хлебопекарни качес­тва да продъл­жат произ­вод­с­т­вото им, което не бива да се допуска. Някои зър­ноп­роиз­водители пред­лагат дър­жавата да се намеси чрез аген­цията „Дър­жавен резерв и воен­нов­ременни запаси”, като обяви нор­мални и по-високи цени на хлеб­ната пшеница, за да може както да пов­лияе на пазара, така и да запази високо качес­т­вото на бъл­гар­с­кия хляб.

Повишение на годишна база с 9,7% е отчетено и при слънчогледа,чиято цена се е увеличила от 588 лв. на 645 лв./тон.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...