Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

В Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) след 2020 г. e пред­ложено намаление от 16,6% спрямо нас­тоящата, която е по-малка и от пър­вия прог­рамен период. Това комен­тира земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева на форума на Национал­ното сдружение на общините. Тя припомни, че дебатът за Многогодиш­ната финан­сова рамка (МФР) продъл­жава, като повечето страни членки нас­тояват нас­тоящият бюджет да се запази. „Какво ще се реши нак­рая, ще определи окон­чателно бюджетът и как ние ще под­ходим. Ако край­ното решение е нас­тоящото пред­ложение, ние имаме определени намерения, които ще обсъдим“, обясни ресор­ният минис­тър.

Наг­ласите в Брюк­сел са МФР да бъде определена в средата на след­ващата година, което обаче доста забавя всички процеси, включително и старта на новата ПРСР. „Към момента страната ни в лицето на Минис­тер­с­т­вото на земеделието“ работи по три SWOT анализа, които са фун­дамен­тът, който ще определи и как ще изг­лежда национал­ният стратегически план“, припомни Десис­лава Танева.

Фор­мал­ното пред­с­тавяне на стратегичес­кия план на Бъл­гария е планирано за април 2021 г. Най-късно до декем­ври 2020 г. обаче ЕК ще покани всички дър­жави членки, за да предадат своите фор­мални пред­ложения. Всичко това зависи от продъл­жител­ността на преход­ния период“, комен­тира нас­коро за Агри.БГ Марио Милушев – дирек­тор на дирек­ция „Раз­витие на сел­с­ките райони и пред­п­рисъединителна помощ“ в Генерална дирек­ция „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“ на ЕК.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...