Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С 27 млн. лв досега се облажи частна фирма от държавната “златна локва“

С 27 млн. лв досега се облажи частна фирма от държавната “златна локва“

С 27 млн. лв досега се облажи частна фирма от държавната “златна локва“

Договорът с Пи Еф Си е сключен от БАБХ в пос­лед­ния ден от пър­вия кабинет Борисов, а самата фирма е съз­дадена пет дни по-рано, без да има опит и капацитет за дезин­фек­ция

За пос­лед­ните пет години фир­мата ПиЕфСи ЕООД е спечелила 27 милиона лева след неп­равомерно въз­лагане на пуб­лична дей­ност за дезин­фек­ция на границата с Тур­ция от страна на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните.Това установява раз­с­лед­ване на Генка Шикерова и Антикоруп­цион­ния фонд. Мяс­тото на гранич­ните пун­к­тове „Капитан Анд­реево” и “Лесово“ на границата с Тур­ция, където се дезин­фек­тират колите, нашумява с проз­вищата „злат­ната локва” и „злат­ния гьол” още през 2013 година. Въп­росът е защо дър­жав­ната аген­ция се е отказала от една доходоносна дей­ност, която ѝ е въз­ложена да изпъл­нява със закон. Дей­ността по дезин­фек­цията трябва да се извър­шва от ветеринарен лекар, който е наз­начен от аген­цията по храните. Отговорът на този въп­рос Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­т­ността на храните не дава, се казва в жур­налис­тичес­кото раз­с­лед­ване.

Договорът с час­т­ната фирма е сключен от аген­цията в пос­лед­ния ден от пър­вия кабинет Борисов.Фирмата Пи Еф Си е съз­дадена пет дни по-рано, без да има опит и капацитет за дезин­фек­ция, но още от пър­вия момент започва да генерира чудесни печалби.

През пър­вата година печал­бата 1.3 милиона лева. След пет години печал­бата се увеличава до 8.7 милиона лева годишно. Общо за пос­лед­ните пет години печал­бата е близо 27 милиона лева. Раз­ходите за дей­ността на ком­панията са 10 пъти по-ниски от приходите.

Проб­лемът е, че фир­мата прибира такса на границата с Тур­ция, която по закон може да бъде вземана само от пуб­личен орган. Так­сите трябва да се прибират на рав­нос­той­ност, а това не е така, защото се генерира голяма печалба. Не е ясно и защо изобщо трябва да се плаща такса за подобно обслужване.Въпреки че Генка Шикерова е осъдила БАБХ да предос­тави официално договора с фир­мата преди шест месеца, аген­цията продъл­жава да не изпъл­нява съдеб­ното решение. Пред­с­тавителите на фир­мата, която меж­дув­ременно е сменила соб­с­т­веността си, също отказ­ват комен­тар. Те заявяват, че са проверявани многок­ратно от влас­тите и спаз­ват закона.

Сега фир­мата Пи Еф Си продъл­жава да събира пари на границата с Тур­ция, въп­реки че договорът с дър­жавата трябва да е изтекък. Той е сключен за пет години през март 2013 година, а няма инфор­мация да е сключ­ван анекс.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят