Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Красимир Кумчев: Търговските вериги не купуват български ябълки, продават с предимство чужди!

Красимир Кумчев: Търговските вериги не купуват български ябълки, продават с предимство чужди!

Красимир Кумчев: Търговските вериги не купуват български ябълки, продават с предимство чужди!

Запад­ните тър­гов­ски вериги, раз­гър­нати у нас, пред­лагат предимно ябълки, внесени от Италия, Полша и Гър­ция. Едва-едва са отворили врати за бъл­гар­ски. Вероятно имат нареж­дане от ком­паниите майки да пласират с предим­с­тво запад­ната реколта от 2018 г. Така смята плов­див­с­кият произ­водител Красимир Кум­чев. Той под­к­репя думите си с факта, че ако в предишни години до средата на сеп­тем­ври е успявал да продаде през хипер­мар­кетите около 30 на сто от продук­цията си, то сега този процент е едва 3. „От нас искат само дребни ябълки, които пред­лагат в мрежи. Отказ­ват да приемат едрите плодове”, посочи произ­водителят.

Според Красимир Кум­чев внос­ните ябълки са отлежали в хладил­ници от миналата есен. „ Ако нашите плодове са с такова качес­тво, дирек­тно ще ги откараме за сок или оцет в цеха в Кричим, защото, сигурен съм, че никой магазин няма да иска да ги пред­с­тави на щан­довете си. И там ще ни ги купят за 0,18 лв. за килог­рам”, продължи той. Въп­реки недоб­рото качес­тво на внос­ните ябълки, хипер­мар­кетите ги тър­гуват за 4 лева за килог­рам. След чумата по всичко що диша, днес сме свидетели и на раз­с­т­рела на царицата на плодовете, пише във Фейс­бук профила си Красимир Кум­чев. Свидетели сме на без­п­рецеден­тна борба срещу всеки дръз­нал да ПРОИЗ­ВЕЖДА ХРАНА!Българската ябълка е нежелана във веригите! И няма нито един аргумент защо това се случва.

Дър­жавата и нея я няма.

Боря се да защитя труда на децата си и всички, които произ­веж­дат храна. Боря се да защитя бъл­гар­с­кия пот­ребител, за да кон­сумира евтина и вкусна ябълка, но…

Пазарна икономика ли?!,пита той. За какво говорим– за свободна кон­курен­ция или за окупация?

И завър­шва с призива: Не купувайте ябълки, произ­ведени извън Родината. Тър­сете бъл­гар­с­ките произ­водители. Цената ни е ТРИ пъти по-ниска от тази, която ви налагат.

Текст под сним­ката: Италиан­с­ката ябълка (на сним­ката), която ви продават за 3.99 лв, при нас е 18 стотинки!

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...