Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Готвят „по-меки“ мерки за лов в чумните зони

Готвят „по-меки“ мерки за лов в чумните зони

Готвят „по-меки“ мерки за лов в чумните зони

Държавата настоява да се съобщава за всяко намерено мъртво диво прасе, оказва се обаче, че никой няма изгода да го прави

Мер­ките и указанията, които са за инфек­тираните райони, ще претър­пят градация. Тоест те няма да бъдат такива, как­вито са към момента. При всяко положение ще има по-меки мерки, каза земедел­с­кият зам.-министър Атанас Доб­рев за БНР. Именно заради заб­раната да се ловува в районите, заразени с вируса на Африкан­ска чума по свинете (АЧС), преди дни дружин­ките в Пазар­джишко зап­лашиха с протести.

Дър­жавата нас­тоява да се съоб­щава за всяко намерено мър­тво диво прасе. Оказва се обаче, че никой няма изгода да го прави. „Земедел­ците нямат интерес да док­лад­ват за намерени мър­тви прасета, защото в пос­лед­с­т­вие ще бъдат задъл­жени да съх­раняват в силози своята зър­нена продук­ция в продъл­жение на два месеца, тоест те не могат да я реализират,“ обясни Васил Василев, пред­седател на Съюза на лов­ците и риболов­ците. Той и неговите колеги също не са заин­тересовани да съоб­щават за мър­тви животни, защото се страхуват от заб­рани за ловуване. По думите му очевидно тези заб­рани не дават необ­ходимите резул­тати, които дър­жавата очаква. „Затова трябва да бъде намерен балан­сът,“ убеден е Василев.

Друг проб­лем, с който се сблъс­к­ват лов­ците, е финан­совата тежест, която тър­пят. Те са задъл­жени да правят капани, като един такъв струва хиляда лева, които дават от своя джоб. „А става дума за дър­жавна политика и тези мерки би тряб­вало да се погасят от дър­жав­ния бюджет,“ твърди Грета Ганева от Ловна дружинка в село Арбанаси.

За да бъдат лов­ците финан­сово облек­чени в бор­бата с чумата, в момента са наз­начени работни групи, които да пред­ложат промени в Закона. Идеята е так­сата за стопанис­ване да остава при тях. „Става дума обаче за общо около 2 млн. лв., които като се раз­п­ределят на територията на цялата страна, не излиза чак тол­кова много,“ изчис­лява Василев. „По-добре е да се нап­рави анализ какво е необ­ходимо като стъпки да се пред­п­риеме, то да бъде остой­нос­тено и това да стане много бързо, за да могат тези сред­с­тва да залег­нат по някаква линия,“ зак­лючава пред­седателят на Съюза на лов­ците и риболов­ците

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...