Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) При 82 хиляди тона български картофи вносът би трябвало да е само 20 хиляди тона

При 82 хиляди тона български картофи вносът би трябвало да е само 20 хиляди тона

При 82 хиляди тона български картофи вносът би трябвало да е само 20 хиляди тона

При нарас­налото произ­вод­с­тво на бъл­гар­ски кар­тофи тази година, когато влезете в магазина, род­ното произ­вод­с­тво би тряб­вало да заема 80 на сто от стоката по щан­довете, а вносът от Гер­мания, Полша или Фран­ция — да е сим­воличен. Затова следете внимателно какво ви се пред­лага във веригите, особено през зимата, когато щан­довете преливат от небъл­гар­ски кар­тофи. Според дан­ните от пос­лед­ната статис­тика на минис­тер­с­т­вото на земеделието вът­реш­ното пот­реб­ление на кар­тофи въз­лиза на 102 хиляди тона, от които 94 500 т е за прясна кон­сумация, малко над 7 100 т – за чип­сове и друга преработка и минимални количес­тва под 800 т – за износ. В същото време вносът на кар­тофи е в раз­мер на 29 695, което е с около 10 хил. т над нуж­дата за задоволяване на вът­реш­ното пот­реб­ление.

Освен при кар­тофите подобно превишаване на вноса спрямо вът­реш­ното пот­реб­ление имаме и при доматите. Според статис­тиката тази година ще бъдат обрани 76 495 т бъл­гар­ски домати, което е само с 20 хиляди тона под необ­ходимото вът­решно пот­реб­ление от 97 635. В същото време вносът на домати в страната е цели 42 628 т, което е два пъти повече от необ­ходимото. Точно там е и причината пазарът ни да е залят от вносна продук­ция, която срива цените и прави бъл­гар­с­ката продук­ция некон­курен­тна. Доб­рата новина е, че за раз­лика от кар­тофите, където има минимален износ, то при доматите се отчита екс­порт от 5 135 т.

В анализа на минис­тер­с­т­вото се посочва, че заради свръх­в­носа тази продук­ция от близо 20 хил. т домати трупа остатъци, които би тряб­вало да отидат за преработка.

Дан­ните от статис­тиката показ­ват още една аномалия на пазара. За първи път произ­вод­с­т­вото на дини е два пъти по-голямо от пред­лагането, в резул­тат на което редица фер­мери са изгорели заради спада в цените. При вът­решно пот­реб­ление от 32 952 т дини, общото произ­вод­с­тво от слад­кия плод тази година дос­тига 56 291 г. Като на всич­кото отгоре е реализиран и внос — малко над 9 хил. т.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...