Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделската земя поскъпна с 14.6% през 2017 г.

Земеделската земя поскъпна с 14.6% през 2017 г.

Земеделската земя поскъпна с 14.6% през 2017 г.

Декар нива в Североизточния район стигна до 1401 лв.

През 2017 г. сред­ната цена на един декар земедел­ска земя дос­тига 872 лв., което е с 14.6% повече в срав­нение с 2016 година. Спрямо пред­ход­ната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите — с 13%, докато цената на пос­тоянно зат­ревените площи намалява с 3.4%. Това показ­ват дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). През 2017 г. най-висока e цената на земедел­с­ката земя в Североиз­точ­ния район — 1401 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената спрямо пред­ход­ната година е отчетено в Югозапад­ния район — с 83.4%. През 2017 г. намаление се наб­людава в цената на един декар земедел­ска земя в Север­ния цен­т­рален район — с 13%.

През миналата година сред­ната цена на рен­тата на един декар наета/арендувана земедел­ска земя дос­тига 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 година. Спрямо пред­ход­ната година увеличението на рен­тата за нивите е с 6.8%, а на пос­тоянно зат­ревените площи — с 6.7% През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земедел­ска земя в Североиз­точ­ния район, където дос­тига 67 лева. Увеличение на цената на рен­тата спрямо пред­ход­ната година се наб­людава във всички статис­тически райони, отчита НСИ. Наб­людението за 2017 г. обх­ваща 2246 рес­пон­денти (земедел­ски стопан­с­тва, специализирани дружес­тва за инвес­тиции в земедел­ска земя и аген­ции за нед­вижими имоти).

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят