Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 27, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Всички земедел­ски стопани, които са получавали под­помагане по схемата за единно плащане на площ през пред­ход­ната стопан­ска година, ще трябва да плащат задъл­жителна вноска от 0.50 лв./декар за борба с градуш­ките и другите природни бед­с­т­вия. Парите ще се събират в общ фонд, където вноски ще правят също дър­жав­ният бюджет и някои зас­т­рахователни дружес­тва. Целта е годишно да се събират 3031 млн. лв. ресурс за защита на земеделието от природ­ните стихии. В предаването “Преди всички“ на БНР Емилия Манолова, която оглавява сек­тор „Анализи и стратегическо планиране“ в земедел­с­кото ведом­с­тво, под­черта необ­ходимостта от изг­раж­дането на модел на управ­ление на риска, който да пос­рещне климатич­ните предиз­викател­с­тва в земеделието. На европейско ниво управ­лението на риска в земеделието ще бъде във фокуса на сел­с­кос­топан­с­ката политика за след­ващия прог­рамен период, уточни екс­пер­тът. Планира се съз­даването на дър­жавно пред­п­риятие.

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

БНТ представя академик Пламен Карталов с филма „Операта-моята съдба“

На 8 фев­руари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в пор­т­рет­ната докумен­тална поредица на общес­т­вената телевизия “БНТ Пред­с­тавя“ гледайте филма …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Психологът на леген­дар­ния отбор на Нова Зелан­дия по ръгби Джил­бърт Енока се присъедини към фут­болен клуб Челси за кратък период. През пос­лед…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви тримесечно извън­редно пол…

Прочети още:

Loading...