Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки

Всички земедел­ски стопани, които са получавали под­помагане по схемата за единно плащане на площ през пред­ход­ната стопан­ска година, ще трябва да плащат задъл­жителна вноска от 0.50 лв./декар за борба с градуш­ките и другите природни бед­с­т­вия. Парите ще се събират в общ фонд, където вноски ще правят също дър­жав­ният бюджет и някои зас­т­рахователни дружес­тва. Целта е годишно да се събират 3031 млн. лв. ресурс за защита на земеделието от природ­ните стихии. В предаването “Преди всички“ на БНР Емилия Манолова, която оглавява сек­тор „Анализи и стратегическо планиране“ в земедел­с­кото ведом­с­тво, под­черта необ­ходимостта от изг­раж­дането на модел на управ­ление на риска, който да пос­рещне климатич­ните предиз­викател­с­тва в земеделието. На европейско ниво управ­лението на риска в земеделието ще бъде във фокуса на сел­с­кос­топан­с­ката политика за след­ващия прог­рамен период, уточни екс­пер­тът. Планира се съз­даването на дър­жавно пред­п­риятие.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят