Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Климатичните промени удрят животът в Черно море

Климатичните промени удрят животът в Черно море

Климатичните промени удрят животът в Черно море

Близо половината рас­тителни и животин­ски видове в места, естес­т­вено богати на дива природа като Амазонка, Арк­тика и Галапагос, но и в Европа — в Средизем­номорието и в Чер­номор­с­кия басейн, може да изчез­нат до края на века, заради изменението на климата. Дори ако се пос­тигне целта на Париж­кото споразумение за ограничаване на повишаването на тем­пературата под 2°C, тези места могат да загубят 25% от видовете си. Това показ­ват дан­ните от ново проуч­ване на Универ­ситета в Източна Анг­лия (UEA, Великоб­ритания), Универ­ситета Джеймс Кук (Авс­т­ралия) и WWF, съобщи природозащит­ната организация.

Пуб­ликувано в списание Climatic Change преди инициативата Часът на Земята, проуч­ването изс­ледва въз­дейс­т­вието на изменението на климата върху близо 80 хил. рас­тителни и животин­ски видове в 35 от най-разнообразните и естес­т­вено богати на диви животни райони в света.

Док­ладът установява, че 30% от средизем­номор­с­ките видове като мор­ски кос­тенурки и риба тон са изложени на риск от изчез­ване, дори ако под­дър­жаме глобал­ното затоп­ляне до 2°C. А ако не положим усилия за ограничаване на тем­пературите, 50% от видовете ще бъдат заплашени.Редица видове в Черно море са зап­лашени, иглолис­т­ните гори в Бъл­гария съх­нат, ком­бинацията от масов туризъм и климатични промени в защитените територии с крехък природен баланс ускоряват бър­зата загуба на биораз­нооб­разие — нап­ример Седемте рил­ски езера са един­с­т­вените високоп­ланин­ски езера у нас с лош кон­сер­вационен статус, комен­тира Веселина Кав­ръкова, ръководител на WWF Бъл­гария.

WWF кани приятели и под­дър­ж­ници да се присъединят към традицион­ното отбеляз­ване на Часа на Земята пред Народ­ния театър в София, на 24 март, от 20,30 до 21,30 ч.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...