Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 27, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

До десет палатки могат да се опъват край хижите на територията на Национален парк “Пирин“. Това гласи заповед на ръковод­с­т­вото на Национален парк /НП/ “Пирин“, под­писана от дирек­тора Росен Банен­ски. Заповедта е издадена съг­ласно Закона за защитените територии и определя мес­тата за опъване на палатки край обекти, които се намират на територията на национал­ния парк. До запъл­ване на капацитета от места е ограничението за двата същес­т­вуващи палатъчни лагери — единият е под хижа “Бън­дерица“, а другият — в м. Демянишка поляна под хижа “Демяница“.

Броят на палат­ките, които могат да се опънат край хижите, е ограничен до десет.

Това се отнася за районите на хижите “Без­бог“, “Демяница“, “Бън­дерица“, “Вих­рен“, “Яворов“, “Синаница“, “Беговица“, “Пирин“, “Тевно езеро“, “Спано поле“ и “Загаза“.

На под­ходящо място трябва да се пос­тавят табели, с които да се обоз­начат мес­тата за опъване на палатки. В заповедта са посочени и условията, които трябва да спаз­ват турис­тите, които опъват палатки. Те са задъл­жени да вземат всички необ­ходими противопожарни мерки, да не допус­кат палане на огън извън определените за това места пред палатъч­ните лагери, хижите и зас­лоните, да не се допуска увреж­дане на същес­т­вуващата рас­тител­ност в района, както и замър­сяване на окол­ната среда.

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

БНТ представя академик Пламен Карталов с филма „Операта-моята съдба“

На 8 фев­руари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в пор­т­рет­ната докумен­тална поредица на общес­т­вената телевизия “БНТ Пред­с­тавя“ гледайте филма …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Психологът на леген­дар­ния отбор на Нова Зелан­дия по ръгби Джил­бърт Енока се присъедини към фут­болен клуб Челси за кратък период. През пос­лед…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви тримесечно извън­редно пол…

Прочети още:

Loading...