Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

В парк «Пирин» само до 10 палатки край хижите

До десет палатки могат да се опъват край хижите на територията на Национален парк “Пирин“. Това гласи заповед на ръковод­с­т­вото на Национален парк /НП/ “Пирин“, под­писана от дирек­тора Росен Банен­ски. Заповедта е издадена съг­ласно Закона за защитените територии и определя мес­тата за опъване на палатки край обекти, които се намират на територията на национал­ния парк. До запъл­ване на капацитета от места е ограничението за двата същес­т­вуващи палатъчни лагери — единият е под хижа “Бън­дерица“, а другият — в м. Демянишка поляна под хижа “Демяница“.

Броят на палат­ките, които могат да се опънат край хижите, е ограничен до десет.

Това се отнася за районите на хижите “Без­бог“, “Демяница“, “Бън­дерица“, “Вих­рен“, “Яворов“, “Синаница“, “Беговица“, “Пирин“, “Тевно езеро“, “Спано поле“ и “Загаза“.

На под­ходящо място трябва да се пос­тавят табели, с които да се обоз­начат мес­тата за опъване на палатки. В заповедта са посочени и условията, които трябва да спаз­ват турис­тите, които опъват палатки. Те са задъл­жени да вземат всички необ­ходими противопожарни мерки, да не допус­кат палане на огън извън определените за това места пред палатъч­ните лагери, хижите и зас­лоните, да не се допуска увреж­дане на същес­т­вуващата рас­тител­ност в района, както и замър­сяване на окол­ната среда.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят