Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) За Валери Симеонов степите край Калиакра били «хендеци»

За Валери Симеонов степите край Калиакра били «хендеци»

За Валери Симеонов степите край Калиакра били «хендеци»

Степите край Калиакра са «хен­деци» (ров край пътя-разг.), които нямат нищо общо с юношес­ките роман­тични пред­с­тави за без­к­райни степи, по които препус­кат стада коне. Това обясни в сряда вицеп­ремиерът Валери Симеонов пред БНТ по казуса “Калиакра“. Той допълни, че няма как да е степна територия нещо, което е усвоено и пресичано от пътища и върху което има изг­радени обекти. Вицеп­ремиерът комен­тира, че степите би тряб­вало да продъл­жават и на румън­ска територия, но там нямало такива защитени зони. “Тези степи трябва да се кръс­тят понто-балчишки или понто-български степи, за да се знае, че става дума за нещо уникално. И не знам какво ще донесе това на Бъл­гария в туризма или в друг сек­тор. Това са едни пус­теещи хен­деци, които никога не са изпол­з­вани“, каза той.

Валери Симеонов не смята, че под защита трябва да бъдат пос­тавяни видове птици, които тук са в изобилие, само защото са изчез­нали от други райони на Европа. “Решението на казуси като този за “Калиакра“ минават в плащането на чужди грехове“, допълни той и прог­нозира, че след намирането на решение за “Калиакра“, трябва да се намери изход и от проб­лемите със защитените зони в Бал­чик, Шабла, Рила, Бан­ско и Стран­джа. Според него една от причините за това е, че защитените зони били очер­тавани с флумас­тер под натиска на екологични организации. Другата причина за Симеонов е, че след като са взети решения от дър­жавата за границите на “Натура 2000“ после са раз­решавани дей­ности, които са били в нарушение. Това налагало ком­пен­сиране на засег­натите хора.

Вицеп­ремиерът каза, че правител­с­т­вото на трой­ната коалиция е издало заповед за изг­раж­дането на раз­лични проекти в зона “Калиакра“ в нарушение на соб­с­т­вените си раз­поредби. Валери Симеонов описа драматично ситуацията, в която се намирало правител­с­т­вото, като сюжета на филма “Птиците“ на Хичкок.Ставало дума за неп­рекъс­нат ужас, който не свършвал.Вицепремиерът Симеонов очаква още по-големи проб­леми при въвеж­дането на заповедите за заб­рана на дей­ности за другите територии, основно в Стран­джа.

Текст под сним­ката: През октом­ври 2009 г. Бойко Борисов официално откри най-големия вет­ропарк в Бъл­гария — “Св. Никола“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят