Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Румъния спасява родни фермери от фалити

Румъния спасява родни фермери от фалити

Румъния спасява родни фермери от фалити

«Докато в родината си бях под­ложен на рекет и загубих биз­неса си като живот­новъд, в съсед­ната дър­жава намерих спасение и пер­фек­тна реализация на продук­цията», казва земедел­с­кият произ­водител Алек­сан­дър Димит­ров

След като видях как се работи в Румъния, съм се зарекъл, че на никаква цена няма да правя повече биз­нес в Бъл­гария. Докато в родината си бях под­ложен на рекет и загубих биз­неса си като живот­новъд, в съсед­ната дър­жава намерих спасение и пер­фек­тна реализация на продук­цията“. Думите са на произ­водител на десер­тно грозде от Силис­т­рен­ско, с когото случайно се срещам малко след преминаването ми на Дунав мост. В продъл­жение на сед­мица бях на посещения из десетина земедел­ски стопан­с­тва в Румъния, където биз­нес и админис­т­рация явно добре се допъл­ват, защото фер­мерите там рядко могат да се оплачат от бюрок­рацията.

Срещата със силис­т­рен­с­кия фер­мер Алек­сан­дър Димит­ров стана неп­ред­видено, след като вече съм нат­рупала добри впечат­ления от това, което видях в румън­с­ките стопан­с­тва и реших да го споделя с него. Историята му ме порази и за сетен път доказа правилото, че у нас биз­несът е под­чинен на дивите закони на пър­воначал­ното нат­руп­ване на капитали, довели до обез­людяване на цели региони от страната. Само преди 8 години Алек­сан­дър е бил сред средно големите живот­новъди в Силис­т­рен­ско, като освен говеда той е отг­леж­дал още овце и прасета, като общият им брой в стопан­с­т­вото е над­х­вър­лял 400. Отказал се от биз­неса след една „визита“ от страна на „яки мом­чета“, които насил­с­т­вено му пред­ложили биз­нес схема, основ­ната част на печал­бата от която да отива у тях вместо у него. В противен случай щели да раз­сипят фер­мата му. Не се под­дал на рекета и раз­п­родал всич­ките животни, след което решава да инвес­тира в лозар­с­тво. С парите купува млади лозички десер­тно грозде от сорта „Ярес“, селек­тиран в инс­титут на 300 километра от Одеса. Този сорт е с изк­лючителни качес­тва и може да изпол­зва се за отг­леж­дане на биог­розде, тъй като не се пръска, а добивите от него са изк­лючително високи.

Така живот­новъдът става лозар, но явно когато човек има глава на раменете си, той успява и бързо да реализира меч­тите си. Инвес­тирайки в рядък сорт грозде, той се цели в скъпите пазари, където неговата продук­ция да се реализира на добра цена.

Вярно е, че инвес­тицията е била доста сериозна – една малка лозичка от това грозде е струвала 25 долара. Но успява да въз­с­танови вложените сред­с­тва и днес притежава повече от 250 декара, които дават великолепна реколта. През миналата година най-големият откъс­нат грозд, наб­ран от лозето на Димит­ров е тежал цели 3 килог­рама. Печал­бата също е добра и нищо общо с цените, които получават останалите бъл­гар­ски лозари в страната. От килог­рам продадено грозде бъл­гар­с­кият фер­мер получава 5 евро, в които влиза и суб­сидията.

Най-голямото предим­с­тво е, че Алек­сан­дър е намерил пос­тоянен пазар в Румъния, дос­тавяйки грозде за румън­с­ките училища. За целта кан­дидат­с­тва по прог­рама на румън­с­кото минис­тер­с­тво на образованието и печели кон­курса, без някой да му иска руш­вети. Договорът е дъл­гос­рочен, но и кон­т­ролът от страна на клиен­тите е голям — всяка година се правят поч­вени проби, както и лабораторни изс­лед­вания на готовия плод.

Фер­мерът е изряден, затова и двете страни са доволни. И понеже в Румъния условията за биз­нес не са като у нас, затова и днес румън­с­ките деца хап­ват от бъл­гар­с­кото грозде.

За Алек­сан­дър Димит­ров бъдещето е в екологично чис­тата продук­ция. Нес­лучайно в началото на всеки ред от лозето му е засаден по един храст роза, който “предуп­реж­дава“ за опас­ност от браш­неста мана. Препаратите срещу подобни болести се подават на лозич­ките чрез водата, с която ги полива, затова и това грозде не се пръска.

Освен грозде фер­мерът отг­лежда още биобадеми, като пазарът отново е в Румъния. Защото, както Димит­ров посочи, за него биз­несът в родината му е зат­ворена страница. Впрочем същото се отнася и за много други фер­мери по границата с Дунав, за които пазарът в север­ната съседка е спасителен пояс при реализация на продук­цията.

Екатерина СТОИЛОВА, Синор.БГ

Икономика

Loading...

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...