Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пчеларите на протест заради допускането на опасни пестициди

Пчеларите на протест заради допускането на опасни пестициди

Дияна РАЙ­НОВА

Пчеларите от страната организират днес по обяд протест пред Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните, съоб­щиха в Доб­рич Янко Янков и Елена Стоилова от Управител­ния съвет на Обединения бъл­гар­ски пчелар­ски съюз. В под­гот­вения призив от името на национал­ното сдружение „Съюз на бъл­гар­с­ките пчелари” те пос­тавят няколко важни проб­лема.

Пър­вият е свър­зан с промените в Наредба 15, която е за опаз­ване на пчелите от отравяния при рас­тител­нозащитни мероприятия.И досега минис­тер­с­т­вото не е съз­дало исканата от пчеларите лаборатория за анализ, чиито кон­с­татации да са валидни при водене на съдебни процеси за отравяне на пчели. „Много сме раз­т­ревожени от две заповеди от 29 януари, издадени от Аген­ция за безопас­ността на храните и под­писани от начал­ника й Дамян Илиев за изпол­з­ване на два пес­тицица за третиране на семена от царевица и слън­чог­лед. Отровата прониква след това и в самото рас­тение, а оттам и в прашеца и нек­тара, който събират пчелите. Това ги отравя и води до загуби за стопаните,казва Янков.

Без знанието на пчеларите в чл.24 от Закона за пчелар­с­т­вото, който заб­ранява изпол­з­ването на антибиотици и др. при лекуване на болести по пчелите и пчел­ното пило, е нап­равена промяна, която раз­решава да ги изпол­з­ват произ­водителите на отводки и пчелни майки , се алар­мира още в призива на протес­тиращите. Това според тях, дава въз­мож­ност в масовите кошери да попад­нат пчелни пити с остатъци от лекар­с­т­вата, което би ком­п­рометирало най-вече биоп­роиз­вод­с­т­вото на мед.

Пчеларите искат и промяна в чл.5 в Закона за пчеларството,който да намали пред­с­тавител­ността на бран­шовите съюзи.Те сега имат струк­тури във всички области и половината общини. Те пред­лагат в закона да се запише, че има един Пчелар­ски съюз.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят