Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БАБХ: Не може да забраним производството на имитиращи млечни продукти

БАБХ: Не може да забраним производството на имитиращи млечни продукти

БАБХ: Не може да забраним производството на имитиращи млечни продукти

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) редовно прави проверки за влагането на нем­лечни маз­нини в млечни продукти и тези проверки няма да спрат. Това каза пред БНР д-р Райна Иванова, екс­перт в БАБХ. Припом­няме, че агроминис­тер­с­т­вото раз­пореди извън­редни инс­пек­ции във фер­мите и в ман­д­рите. Това става на фона на обвиненията от страна на млекоп­роиз­водителите за кар­тел при изкупуването на млякото и занижен кон­т­рол от страна на дър­жавата към имитиращите продукти. „Бъл­гария е член на Европейс­кия съюз, а слагането на рас­тителни маз­нини в млечни продукти е раз­решено в съюза. Тези храни обаче не могат да бъдат наричани „млечни“. Затова в наредба е записано, че те се наричат „имитиращи продукти“, съдър­жащи в със­тава си мляко“, припомни екс­пер­тът.

Тя посочи, че ако в Бъл­гария бъде заб­ранено влагането на тези нем­лечни маз­нини в млеч­ните продукти, бъл­гар­с­ките произ­водители ще бъдат пос­тавени в нерав­нос­тойно положение — от чуж­бина ще идват такива храни, а мес­т­ните произ­водители няма да могат да ги произ­веж­дат.

През 2015 г. Аген­цията е взела 60 проби от тър­гов­с­ката мрежа, за да установи дали са корек­тни произ­водителите. Отк­рити са 8 случая на вложени нем­лечни маз­нини, но на етикета е обявено, че това са млечни продукти. Тези храни са въз­б­ранени, вър­нати са за преетикетиране и на фир­мите — произ­водители са наложени финан­сови сан­к­ции. Млекоп­роиз­водителят Танчо Колев смята, глобите за измами на пот­ребителите са прекалено ниски. Той нас­тоя за кон­фис­кация на стоките и раз­даването им на социално слабите. Д-р Райна Иванова припомни, че в момента се изработва нов Закон за храните, където са раз­писани по-високи сан­к­ции. По думите й в момента няма законово основание за кон­фис­кация на храните.

Част от ман­д­рите в страната са обявили от 1 април изкупна цена от 35 ст. за литър краве мляко, каза Колев и предуп­реди, че много произ­водители обмис­лят зак­риване на фер­мите.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят