Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Западните танкове за Украйна оскъпяват пшеницата

Западните танкове за Украйна оскъпяват пшеницата

Западните танкове за Украйна оскъпяват пшеницата

Обещаните от Гер­мания и други дър­жави дос­тавки на тан­кове за Украйна ще доведат до пос­къп­ване на пшеницата на светов­ните пазари. До това зак­лючение стигат анализаторите от Британ­с­кия борд за сел­ско стопан­с­тво и градинар­с­тво.

Бер­лин обяви, че ще изп­рати тан­кове на Украйна. Това вед­нага доведе до покач­ване на цените на хлеб­ното зърно — ден по-рано на бор­сата в Париж един тон струваше 281 и 75 евро, а на 25 януари — 284 и 50. На 26 януари кон­т­рак­тът пос­къпна до 288 и 75 евро. Каква е връз­ката между тан­ковете и цената на пшеницата? Според британ­с­ките анализатори дос­тав­ките на западна бойна тех­ника ще изос­три още повече кон­ф­ликта и ще доведе до още по-голяма несигур­ност на пазарите, а от там и до по-високи цени. Засега тази тен­ден­ция все още не е взела връх, посоч­ват от Борда за сел­ско стопан­с­тво и градинар­с­тво, тъй като количес­т­вата, екс­пор­тирани през Черно море, все още са по-евтини от котиров­ките в Париж или Чикаго.

На този фон расте и несигур­ността относно новата реколта в Русия и Украйна, отбеляз­ват екс­пер­тите. Ясно е, че и двете страни са засели по-малко площи със зимна пшеница, след като миналата есен Русия, по соб­с­т­вени данни, прибра над 102 милиона тона, а фер­мерите в Украйна ожънаха около 21 милиона тона, въп­реки воен­ните дейс­т­вия.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят