Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Брюксел иска от нас да намалим с 35% употребата на пестициди

Брюксел иска от нас да намалим с 35% употребата на пестициди

Брюксел иска от нас да намалим с 35% употребата на пестициди

Как Европейс­кият съюз планира устой­чивото намаляване на упот­ребата на пес­тициди до 2030 г. и как това ще засегне земедел­с­ките стопани у нас — това разясни Люд­мила Дон­кова, Дирек­ция „Продукти за рас­тителна защита, торове и кон­т­рол“ в БАБХ по време на Дните на полето край село Гешаново. В след­ващите 8 години Европа трябва да редуцира с 50 % упот­ребата на химични и опасни пес­тициди. Всяка страна обаче ще има свои соб­с­т­вени ангажименти и „задачи“, по които да работи в тази посока, посочи още екс­пер­тът. „Рег­ламент за устой­чива упот­реба на пес­тициди е пред­ложение на ЕК, прието на 22 юни тази година. Тепърва по досието на този Рег­ламент ще се със­тоят дис­кусии на ниво ЕС с всички дър­жави членки“, посочи екс­пер­тът. Люд­мила Дон­кова е член на Работна група в ЕК и обясни, че когато Рег­ламен­тът влезе в сила, той ще има правно обвър­з­ващ, т.е. задъл­жителен харак­тер. „Получихме писмо от ЕК, в което се определя ангажимен­тът за Бъл­гария — 35 % намаляване на упот­ребата на пес­тициди. Според Рег­ламента това е минимал­ният процент. Дано да остане, тъй като страни като Испания, Фран­ция, Авс­т­рия имат задъл­жение за 65 % и те протес­тират за промяна на методологията“, уточни Люд­мила Дон­кова.

Дис­кусиите в момента са какъв принос трябва да има всяка една дър­жава от ЕС към общата цел от 50 % намаление на упот­ребата на химични и опасни продукти за рас­тителна защита. Ангажимен­тът се определя по методика на ЕК, която се базира на прог­реса при редук­цията на пес­тидиците и интен­зитета на упот­ребата им на хек­тар земедел­ска земя. Отчетено е, че страната ни има нап­редък в тази посока, допълни Дон­кова. Според Рег­ламента са заб­ранени всички пес­тициди в чув­с­т­вителни зони като общес­т­вени пар­кове, дет­ски градини, спор­тни площадки, НАТУРА 2000. Ще бъдат наложени нови правила за кон­т­рол на вредителите.

Земедел­с­ките стопани ще прилагат още по-строго т.нар. интег­рирано управ­ление на вредителите, според което първо ще се прилагат всички алтер­нативни методи за кон­т­рол на вредителите, а химичес­ките пес­тициди могат да бъдат изпол­з­вани като пос­ледна мярка.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...