Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

Квота за български семена при отглеждането на пшеница и други култури ще даде живот на аграрната наука, казват от Селскостопанската академия

Сред­ният добив от пшеницата в Доб­ричка област от новата реколта ще над­х­върли 500 килог­рама, съобщи професор д-р Иван Киряков, завеж­дащ “Селек­ция на зърнено-житните и бобовите кул­тури“ в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, пред жур­налисти. Масивите с пшеница в региона дос­тигат около 1 200 000 декара.

Ученият добави, че повечето от пшеничените посеви са в отлично със­тояние и са преодолели негативите от нис­ките тем­ператури през март. Земедел­с­ките стопани са овладели и раз­п­рос­т­ранението на жълта и кафява ръжда. Ако преди жът­вата не пад­нат дъж­дове и няма бурни вет­рове, добивът може да дос­тигне 520550

Прочети още…

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

Агоп Кас­парян е наз­начен за управител на „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) до провеж­дането на кон­курс за длъж­ността, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Това се случи, след като досегаш­ният титуляр на дружес­т­вото Мирос­лава Наумова подаде молба за освобож­даване с мотив — здравос­ловни причини. Мол­бата й бе удов­лет­ворена от минис­търа на земеделието Христо Бозуков, допъл­ват от ведом­с­т­вото.

Дотук всичко написано звучи в реда на нещата, ако преди няколко дни сай­тът Агри.БГ

Прочети още…

Търг на чистопородни животни и чевермета по родопски на Събора на овцевъдите

Търг на чистопородни животни и чевермета по родопски на Събора на овцевъдите

Търг на чис­топородни животни и чевер­мета по родоп­ски отново ще има на Национал­ния събор на овцевъдите, който ще се със­тои от 18 до 20 юни край Пет­ропав­лов­с­кия манас­тир. Пъс­т­рото събитие беше отменено през миналата година заради пан­демията от коронавирус.

Сега организаторите отново са пригот­вили раз­нооб­разие от изненади за гос­тите на събора. Освен аук­цион на овце, кочове, агнета и кучета, ще има и със­тезание за най-тежък коч. В трите дни ще бъдат показани над 1000 животни в специализирани…

Прочети още…

Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

След като от агроминис­тер­с­т­вото съоб­щиха, че „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) има нов изпъл­нителен дирек­тор, макар и временно изпъл­няващ длъж­ността, Минис­тер­с­т­вото на земеделието пос­ледва новина, че е променен и със­тавът на Съвета на дирек­торите в „Напоителни сис­теми“ ЕАД. С протоколно решение на служеб­ния земедел­ски минис­тър са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Сил­вия Русинова. На тех­ните места са наз­начени съот­ветно Димо Чоп­ков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. Те ще…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...