Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Срещу Аун Сан Су Чжи в Мианма е повдигнато обвинение в корупция

Срещу бив­шата ръководителка на Мианма Аун Сан Су Чжи, свалена с военен прев­рат, е пов­диг­нато обвинение в коруп­ция, пише официал­ното издание “Глобал ню лайт ъф Миан­мар“, предаде АФП.

Бив­шата ръководителка на граж­дан­с­кото правител­с­тво е обвинена в получаване на под­купи — “600 000 долара и килог­рами злато“. Освен това е заподоз­ряна в злоупот­реба със земи в полза на пред­седател­с­т­вана от нея благот­ворителна фон­дация. Аун Сан Су Чжи бе приз­ната за виновна в коруп­ционни дейс­т­вия, извър­шени чрез изпол­з­ване на поста си.

Арес­тувана на 1 фев­руари, в деня на прев­рата, Нобеловата лауреатка за мир от 1991 г. вече е обвинена в други прес­тъп­ления — от незаконно притежаване на пор­тативни радиос­тан­ции до под­буж­дане към раз­мирици и нарушение на закона…

Прочети още…

Путин и Байдън ще разговарят в женевската вила “Ла Гранж“

Пос­т­роената през 18-и век вила “Ла Гранж“ се намира в средата на парк с площ над 210 дка, раз­положен на брега на Женев­с­кото езеро, в пок­рай­нините на града. Това е най-големият град­ски парк, популярно място за отдих на мес­т­ните жители. От 1917 г. вилата е соб­с­т­веност на града. В сградата работи биб­лиотека, организират се екс­кур­зии за туристи, предаде ТАСС.

От 8 до 18 юни вилата е зат­ворена за посещения, около парка са издиг­нати метални заг­раж­дения. Пар­кът се благоус­т­роява. Кан­тонал­ните…

Прочети още…

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна на ограниченията заради новия коронавирус, предаде АФП. Задъл­жител­ното носене на маски отпада почти напълно, на европейс­кото пър­вен­с­тво по фут­бол ще се допуска повече пуб­лика, а работ­ното време на баровете и рес­торан­тите се удъл­жава до полунощ.

Планът пред­вижда от 1 октом­ври окон­чателно да отпад­нат ограниченията и здрав­ните пропуски “коронапас“…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Земеделие