Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пендаровски: Предложението на Париж е приемливо, няма консенсус за вписването на българите в конституцията

Пендаровски: Предложението на Париж е приемливо, няма консенсус за вписването на българите в конституцията

Пендаровски: Предложението на Париж е приемливо, няма консенсус за вписването на българите в конституцията

ВМРО-ДПМНЕ отхвърли френското предложение, прави митинг след митинг

Президен­тът на Репуб­лика Северна Македония Стево Пен­даров­ски заяви, че пред­ложението на Фран­ция по казуса за преговорите на страната за евроч­лен­с­тво е прием­ливо за него. По думите му засега няма кон­сен­сус за впис­ването на бъл­гарите в кон­с­титуцията. Никой в Северна Македония не е против влизането на бъл­гарите в кон­с­титуцията, но поляризацията на общес­т­вото прави невъз­можно събирането на две-трети мнозин­с­тво за кон­с­титуционни поп­равки, заяви Пен­даров­ски.

“Пред­ложението се свежда до едно искане, за впис­ване на бъл­гарите в кон­с­титуцията. Не вяр­вам, че това е съд­бовна дилема. Моята позиция е да се приеме пред­ложението само за започ­ване на преговорите. Решението да се приеме френ­с­кото пред­ложение няма да бъде исторически триумф или исторически провал.…Предложението е прием­ливо за мен на този етап“, казва Пен­даров­ски.

Президен­тът нап­рави изяв­ление след заседание на Съвета за национална сигур­ност в Скопие и призова правител­с­т­вото на РСМ да одобри пред­ложението на френ­с­кото европ­ред­седател­с­тво, с което да се преодолее ветото на Бъл­гария и да стар­тират преговорите с Брюк­сел, предаде БНР. “Според него пред­ложението на Фран­ция е преходно и не под­копава македон­с­ката иден­тич­ност — с модифицираното пред­ложение вдигаме бъл­гар­с­ката блокада, оставаме на европейс­кия път, заяви той. Македон­с­ката иден­тич­ност не е потъп­кана в преговор­ната рамка и има чиста фор­мулировка за македон­с­кия език, добави президен­тът на РСМ. Историята не става част от условията в преговор­ната рамка, каза още Пен­даров­ски. “Историята не е изис­к­ване и има само едно изречение и в пред­ложението, и в протоколите, че историчес­ката комисия трябва да има между 8 и 12 заседания годишно“.

“Убеден съм, че не можехме да спечелим повече. Не твърдя, че с преговорите през пос­лед­ните две години не можеше да се получи нещо по-качествено, но нямаше да има съдър­жание, а детайли“, добави той. Посоч­вайки, че това е мак­симумът, който Скопие може да пос­тигне като страна-кандидат, Пен­даров­ски се противопос­тави и на твър­дението на опозицион­ната ВМРО-ДПМНЕ, че с пред­ложението македон­ците ще бъдат асимилирани.

Свиканото от Пен­даров­ски заседание на Съвета за сигур­ност беше част от широките кон­сул­тации по така нареченото френ­ско пред­ложение. В Скопие се проведе и среща, пос­ветена на пред­ложението, между премиера Димитър Ковачев­ски и лидера на опозицион­ната ВМРО-ДПМНЕ Хрис­тиян Миц­коски. Миц­коски е помолил Ковачев­ски да не приема френ­с­кото пред­ложение, а в замяна да оттегли искането си за пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори, или пък от преговор­ната рамка да бъдат премах­нати час­тите с впис­ването на бъл­гарите в кон­с­титуцията, годиш­ните прег­леди на нап­редъка и позоваването на втория протокол между Бъл­гария и Северна Македония. От своя страна премиерът Димитър Ковачев­ски не отговори категорично дали отх­върля или не пред­ложението на лидера на ВМРО-ДПМНЕ, но посочи, че иден­тич­ността и езикът не са зас­т­рашени.

Пред сградата на правител­с­т­вото на Репуб­лика Северна Македония в Скопие и вчера продължи протес­тът срещу френ­с­кото пред­ложение за начало на европ­реговорите на страната и преодоляване на ветото на Бъл­гария. Стотина граж­дани блокираха булеварда пред сградата, а за по-късно вечерта опозицията от ВМРО-ДПМНЕ отново свиква протес­тен митинг, предаде БНР. “Оставаме до края. Целта е извес­тна – да не се под­пише договорът“, каза един от протес­тиращите в Скопие.

България

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

“Шен­ген“ е една от темите, по които може да има пробив без работещ пар­ламент. Това обяви в предаването “Тази събота“ по Би Ти Ви служеб­ният …

Прочети още:

Loading...

Икономика

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

Жан­дар­мерията под­държа общес­т­вения ред на гранич­ния пункт, за да не въз­никва нап­режение между служителите на час­т­ната лаборатория и Бъл­гарск…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

Винаги може по-добре, затова трябва да над­г­раж­даме. Не трябва да се задоволяваме с това, че сме победили, обобщи треньорът на чер­вените Любо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политичес…

Прочети още:

Loading...