Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Хърватия обвини Сърбия, че й краде историята

Хърватия обвини Сърбия, че й краде историята

Хърватия обвини Сърбия, че й краде историята

Сър­бия ще понесе пос­лед­с­т­вията от краж­бата на кул­тур­ното нас­лед­с­тво на Хър­ватия в преговорите за присъединяване към Европейс­кия съюз, предуп­реди хър­ват­с­кият минис­търът на вън­ш­ните и европейс­ките въп­роси Гор­дан Гър­лич Рад­ман, предаде БГНЕС. „Със сигур­ност ще има определени пос­ледици, когато бъдат отворени определени ключови глави като образованието“, комен­тира той пред репор­тери.

Причина за изказ­ването му бе приетият на 23 декем­ври м. г. в Сър­бия Закон за кул­тур­ното нас­лед­с­тво, който включи в старите и редки биб­лиотечни материали издания на дуб­ров­ниш­ката литература, които до 1867 г.принадлежат „както към сръб­с­ката, така и към хър­ват­с­ката кул­тура“. „Сръб­с­ката академия на науките и изкус­т­вата, Бел­г­рад­с­кият универ­ситет, Матица сръб­ска и други научни инс­титуции са определили, че старата дуб­ров­нишка литература е уникално явление сред южните славяни, което има свои особености и пред­с­тав­лява голямо общо благо. Въз основа на езика, на който е написана, може да бъде както сръб­ска, така и хър­ват­ска“, каза сръб­с­кото минис­тер­с­тво в обяс­нението си за законовите раз­поредби, приети в края на миналата година.

Очак­вам Сър­бия да промени този закон и да спре да посяга към кул­тур­ното нас­лед­с­тво на Хър­ватия“, каза хър­ват­с­кият минис­тър на кул­турата Обулен Кор­жинек. На 19 януари хър­ват­с­кият евродепутат Карло Рес­лер призова Европейс­ката комисия да реагира на противоречивата раз­поредба от сръб­с­кия Закон за кул­тур­ното нас­лед­с­тво.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...