Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със Зелените и Свобод­ните демок­рати (СвДП) за фор­миране на нова управ­ляваща коалиция.

Воденият от левоцен­т­рис­тки пар­тии алианс обяви в сряда споразумението за със­тавяне на новото гер­ман­ско правител­с­тво, което пос­тавя социал­демок­ратите (СДП) начело на страната за първи път от 16 години насам, според коалицион­ния договор.

Два месеца след като СДП победи кон­сер­ватив­ната коалиция ХДС-ХСС на Ангела Мер­кел на пар­ламен­тар­ните избори, тя сключи споразумение със Зелените и либерал­ните Свободни демок­рати, което ще наз­начи нас­тоящия финан­сов минис­тър Олаф Шолц (63 г.), за кан­ц­лер.

След­ващото гер­ман­ско правител­с­тво ще въведе отново “спирачка за дълга“ през 2023 г. и ще се стреми да прек­рати изпол­з­ването на въг­лища до 2030 г. Гер­мания ще въз­с­танови кон­с­титуционно установения лимит на дълга от 2023 г., заяви бъдещото правител­с­тво в коалицион­ното споразумение, като същев­ременно запази обещанията си да инвес­тира значителни сред­с­тва в климата и инф­рас­т­рук­турата през след­ващите години.

Кан­дидатът за кан­ц­лер на Зелените Аналена Баер­бок ще бъде минис­тър на вън­ш­ните работи, а съп­ред­седателят на пар­тията Роберт Хабек ще бъде вицекан­ц­лер. Крис­тиан Лин­д­нер, който ръководи СвДП, ще бъде минис­тър на финан­сите. Крис­тин Лам­б­рехт от СДП ще бъде минис­тър на вът­реш­ните работи. Освен кан­ц­лера Олаф Шолц, СДП има още седем минис­три, на Зелените са отредени пет ведом­с­тва, а на СвДП — четири.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...