Москва осъди експулсирането на двама руски дипломати от непризнатата държава Косово

Москва осъди експулсирането на двама руски дипломати от непризнатата държава Косово

Русия категорично осъжда и отх­върля всякакви инсинуации относно пред­полагаемата промяна в позицията на Рус­ката федерация относно неп­риз­наването на самоп­ровъз­г­ласилата се „Репуб­лика Косово“, които се появиха, след като двама служители на кан­целарията в Прищина на рус­кото посол­с­тво в Сър­бия напус­наха територия на Косово. Това написа официал­ният пред­с­тавител на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова в „Телеграм“-канала си, цитирана от TACC и Аген­ция “Фокус“.

Самоп­ровъз­г­ласилите се“ косов­ски власти и силите, които стоят зад тях, не спират да извър­ш­ват провокативна дей­ност срещу руски дип­ломати в Репуб­лика Сър­бия. Вед­нага след като служителите на офиса в Прищина на рус­кото посол­с­тво в Сър­бия напус­наха територията на Косово, бе организирана нова провокация – бе раз­п­рос­т­ранена дезин­фор­мация, чиято цел е да пос­тави под въп­рос придър­жането на Русия към Резолюция 1244 на Съвета за сигур­ност на ООН“, отбеляза дип­ломатът.

Захарова под­черта, че Рус­ката федерация категорично осъжда “подобно раз­рушително поведение“ и отх­върля всякакви намеци относно пред­полагаема промяна в рус­ката позиция относно неп­риз­наването на самоп­ровъз­г­ласилата се, според нея, Репуб­лика Косово.

Както съобщи в събота аген­ция Telegrafi, става дума за рус­ките дип­ломати Денис Вен­гер­ски и Алек­сей Кривошеев, които напус­наха територията на неп­риз­натата от Русия дър­жава в събота. Telegrafi твърди, че през януари тази година Кривошеев е обявен за пер­сона нон грата в Албания.

В петък президен­тът на Косово Вьоса Османи обяви за пер­сона нон грата двама руски дип­ломати от офиса на рус­кото посол­с­тво в Сър­бия в Прищина. Според Османи дей­ността на рус­ките дип­ломати “е пов­лияла негативно на национал­ната сигур­ност и кон­с­титуцион­ния ред“ на Косово.