Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Орбан обвини Брюксел в диктатура

Орбан обвини Брюксел в диктатура

Орбан обвини Брюксел в диктатура

На митинг в Будапеща шест месеца преди пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори унгар­с­кият премиер Вик­тор Орбан осъди отношението на Европейс­кия съюз към страната му и Полша, срав­нявайки го със Съвет­с­кия съюз, пише македон­с­кото елек­т­ронно издание МКД, цитирано от “Фокус“.

Европейс­кият съюз ни говори и се отнася към нас и към поляците като към врагове“, каза той пред привър­жениците на национален праз­ничен митинг, отбеляз­ващ антисъвет­с­кото въс­тание от 1956 г.

Би било добре Брюк­сел да раз­бере, че нас и комунис­тите не успяха да ни победят. „Ние сме Давид и Голиат би било по-добре да ни избягва“, под­черта той и под­к­репи Вар­шава в кон­ф­ликта с Брюк­сел за независимостта на съдеб­ната власт и вър­ховен­с­т­вото на европейс­кото право.

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в Будапеща. Учас­т­ниците, някои от които идваха от Полша, раз­вяваха пол­ски знамена и тран­с­паранти с над­пис “Брюк­сел = дик­татура“.

Орбан предуп­реди избирателите за опас­нос­тите от зав­ръщане на левите сили, под­чер­тавайки, че „остава само една левица, без значение как се прик­рива“ и пуб­лично се усъмни в намесата на Брюк­сел и Вашин­г­тон в изборите.

Когато имахме нужда от тях­ната помощ, те не дой­доха. “Сега, когато не сме поис­кали нищо от тях, те са тук.“

Орбан каза на десетки хиляди свои под­дръж­ници в цен­търа на Будапеща, че Вашин­г­тон и милиар­дерът Джордж Сорос искат да спечелят изборите със “своите хора“, обединената лява опозиция, като дадат парите си, медиите и социал­ните мрежи.

Но няма значение какво искат в Брюк­сел, Вашин­г­тон и в чуж­дес­т­ран­ните медии. Унгар­ците ще решат съд­бата си“, каза Орбан в събота.

Нашата сила е в нашето един­с­тво… Вяр­ваме в едни и същи цен­ности: семейс­тво, народ и силна и независима Унгария“, добави той.

Режимът стана морално неус­той­чив… инер­цията, която имаме сега, ще ни отведе до изборите през април 2022 г.“, каза той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...