Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Над 1000 влака пътуват по маршрута „Китай-Европа“ всеки месец

Над 1000 влака пътуват по маршрута „Китай-Европа“ всеки месец

Над 1000 влака пътуват по маршрута „Китай-Европа“ всеки месец

На 20 октом­ври на редов­ната си прес­кон­ферен­ция, говорител­ката на Дър­жав­ната комисия за раз­витие и реформа, Мън Вей, пред­с­тави положението с изг­раж­дането на „Един пояс, един път“. Тя допълни, че повече от 1000 влака ежемесечно са пътували по мар­ш­рута „Китай-Европа“ за пос­лед­ните 17 месеца.

Мън Вей каза, че китайско-европейските жп превози продъл­жават да оперират на високо ниво. През сеп­тем­ври броят на товар­ните влакове дос­тигна 1269, превоз­ващи 124 000 стан­дар­тни кон­тей­нери (TEU), което пред­с­тав­лява увеличение съот­ветно с 10% и 16% на годишна база. От януари до сеп­тем­ври общо 11 299 товарни влака по мар­ш­рута са превозили 1,088 милиона TEU, съот­ветно с 29% и 37% повече спрямо пред­ход­ната година. Към края на сеп­тем­ври 2021 г. са оперирали общо 44 948 товарни влака по мар­ш­рута Китай-Европа, превоз­ващи 4,057 милиона TEU стоки и общо 13,02 милиона противоепидемични материали с тегло 100 000 тона.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...