Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Кремъл призовава руснаците да са по-отговорни и да се ваксинират

Кремъл призовава руснаците да са по-отговорни и да се ваксинират

Кремъл призовава руснаците да са по-отговорни и да се ваксинират

Дебати в Германия за мерките срещу коронавируса, докато случаите на заразяване нарастват

Кремъл призова вчера рус­наците да бъдат “по-отговорни“ и да се вак­синират срещу COVID-19 в самия раз­гар на епидемията на фона на широко раз­п­рос­т­ранено недоверие към вак­сините и ограничени антиковидни мерки, предаде АФП. “Свик­нали сме да обвиняваме дър­жавата за всичко“, каза пред жур­налисти говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков и добави: “Но в същото време поведението на граж­даните на страната трябва да бъде по-отговорно“.

Русия регис­т­рира вчера нов печален рекорд с 1015 нови смър­тни случаи от COVID-19 за 24 часа, с което официал­ният брой на починалите от болестта в страната дос­тигна 225 325 души, като по този показател Русия е на първо място в Европа, предаде БТА. Само 35 процента от рус­наците досега са се вак­синирали напълно срещу новия коронавирус, въп­реки нас­тоятел­ните призиви на влас­тите да се имунизират. “Сега е момен­тът всички ние да проявим граж­дан­ско чув­с­тво“, каза Пес­ков. Според него евен­туал­ното прис­тигане на чуж­дес­т­ранни вак­сини в Русия няма да помогне на страната да подобри нивото на вак­синиране на населението. “Вак­синофобията на някои граж­дани не е свър­зана с мар­ката на вак­сините“, каза Пес­ков.

Според независими проуч­вания, повече от половината рус­наци в момента не планират да се вак­синират. Рус­кият вицеп­ремиер, отговарящ за здравеопаз­ването, Татяна Голикова призова вчера да се обявят за почивни в цялата страна дните от 30 октом­ври до 7 ноем­ври, за да спре раз­п­рос­т­ранението на коронавируса. За регионите, които са най-силно засег­нати от епидемията, тази мярка може да влезе в сила от 23 октом­ври, каза Голикова. Тя ще внесе тези пред­ложения за одоб­рение от рус­кия президент Владимир Путин на нас­рочено за днес правител­с­т­вено заседание.

Мнозин­с­т­вото от гер­ман­ците под­к­репят прек­ратяването на национал­ното извън­редно положение, въведено заради пан­демията от коронавируса, но са за запаз­ване на пред­паз­ните мерки, показва огласено вчера социологическо проуч­ване, цитирано от ДПА. Според изс­лед­ването на “Югав“ 57 процента под­к­репят прек­ратяването на извън­ред­ното положение от края на другия месец, както е планирано, но при условие че бъдат запазени противоепидемич­ните мерки, пред­виж­дащи в някои ситуации да се изис­ква удос­товеряване на вак­синация, преболедуване или скорошен отрицателен тест.

Здрав­ният минис­тър Йенс Шпан пред­ложи да се поз­воли извън­ред­ното положение да бъде прек­ратено на 25 ноем­ври, когато изтича ман­датът на сегаш­ния пар­ламент. Кметът на Бер­лин Михаел Мюлер обаче се обяви срещу намерението на Шпан. “Нуж­даем се най-малкото от преходен период“, каза той в интервю. А Том Люде, инфек­ционист от Дюсел­дорф, отбеляза, че в Гер­мания има милиони невак­синирани хора, вкл. поне 4 млн., за които има особен риск от тежко протичане на болестта. Зим­ните условия може да предиз­викат рязко увеличение на пос­тъп­ванията в бол­ница и смър­т­ните случаи, каза той пред вес­т­ник “Кьол­нише рун­д­шау“. Инс­титутът по вирусология “Роберт Кох“ отчита плавно повишение на новите случаи на заразяване през пос­лед­ната сед­мица.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...