Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави сер­тификатите за вак­синация, преболедуване или отрицателен PCR тест задъл­жителни както за пуб­лич­ния, така и за час­т­ния сек­тор, пише БГНЕС. Очаква се решението да започне да важи от 15 октом­ври и да остане в сила до края на годината.

“Въвеж­даме задъл­жението работ­ниците да имат COVID-сертификат, като с това пос­тигаме две цели: правим работ­ните места по-безопасни, и засил­ваме вак­синацион­ната кам­пания в страната“, каза здрав­ният минис­тър Роберто Сперанца.

Гър­ция обмисля да задължи здрав­ните работ­ници да се вак­синират и с трета доза

Правител­с­т­вото в Гър­ция обмисля да задължи здрав­ните работ­ници да се вак­синират и с допъл­нителна (трета) доза срещу COVID-19. В същото време студен­тите в южната ни съседка масово се вак­синират, за да могат да посещават универ­ситетите, пише Епицен­тър.

“Работещите в здрав­ната сис­тема тряб­ваше вече да са вак­синирани с трета доза“, съобщи пред­седателят на лекар­с­кия съюз Матина Пагони. Лекарите от Съвета за кон­т­рол на пан­демията съоб­щават, че има политическо решение за задъл­жително пос­тавяне на трета доза на медиците и социал­ните работ­ници в домовете за въз­рас­тни хора. Очаква се утре официално изяв­ление на минис­търа на здравеопаз­ването.

Мнението на епидемолозите в Гър­ция е, че е препоръчително всички на въз­раст над 60 години да под­силят здрав­ния си статус с трета доза. Преди началото на академич­ната година около 75% от студен­тите са вак­синирани, инфор­мират от минис­тер­с­т­вото на образованието. Изис­ква се сер­тификат за пълно вак­синиране за да се посещават лек­циите в универ­ситетите. Невак­синираните студенти са задъл­жени да пред­с­тавят отрицателен тест по няколко пъти на сед­мица.

Наред­бата за влизане в рес­торанти и таверни само на вак­синирани и преболедували вече нанася щети на турис­тичес­кия бранш. Соб­с­т­вениците на рес­торанти искат от правител­с­т­вото помощи, поради рязък спад на оборота на заведенията.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...