Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Бивша любовница на абдикиралия крал Хуан Карлос го даде на съд

Бивша любовница на абдикиралия крал Хуан Карлос го даде на съд

Бивша любовница на абдикиралия крал Хуан Карлос го даде на съд

Бивша любов­ница на абдикиралия испан­ски крал Хуан Кар­лос е завела дело в британ­ски съд, като го обвинява, че я шпионира, предаде Епицен­тър. PR ком­панията, която пред­с­тав­лява Корина Лар­сен, биз­нес­дама, свър­з­вана дълго време с бив­шия крал на Испания, пот­върди, че тя е поис­кала от британ­ски съд да издаде ограничителна заповед срещу Хуан Кар­лос и да й бъдат присъдени ком­пен­сации за вреди от неговото поведение.

Адвокатът на бив­шия монарх досега не е отговорил на запит­ване от Асошией­тед прес по казуса, но невед­нъж е отс­тоявал невин­ността на Хуан Кар­лос във финан­совия скан­дал, предиз­викал подоз­ренията на следователи в Швей­цария и Испания. Швей­цар­с­ката прокуратура раз­с­ледва тран­с­ферите на няколко милиона евро, дадени на Хуан Кар­лос от покой­ния саудит­ски крал Абдула. Бив­шият испан­ски монарх по-късно прех­върля част от сумата на Лар­сен, която живее в Лон­дон и според раз­с­лед­ващите това е опит парите да бъдат укрити от влас­тите. Изг­лежда, че нежеланието на Лар­сен да върне парите на Хуан Кар­лос е в причина за нас­тоящия им кон­ф­ликт, който стига до съда.

Хуан Кар­лос, който е на 83 години, абдикира от прес­тола в полза на сина си Фелипе Шести през 2014 г. Репутацията му на водач на прехода на Испания към демок­рация след дик­татурата на ген.Франко бе пом­рачена от този и други скан­дали. Миналия август той напусна Испания и се установи временно в Обединените араб­ски емир­с­тва, след като испан­ски следователи започ­наха раз­с­лед­ване дали не е получавал под­купи във връзка с договор в Саудит­ска Арабия ‚спечелен от испан­ски кон­сор­циум.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...