Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ООН: Голямо количество астероиди застрашават Земята

ООН: Голямо количество астероиди застрашават Земята

ООН: Голямо количество астероиди застрашават Земята

Човечес­т­вото поз­нава само около 40 процента от големите и пресичащи зем­ната орбита астероиди и комети, пише РИА “Новости“, цитирана от БГНЕС. Освен това днес са извес­тни над 25 000 такива обекта, се казва в док­лад, пуб­ликуван на уеб­сайта на Научно-техническия под­комитет на Комитета на ООН за мирно изпол­з­ване на кос­мичес­кото прос­т­ран­с­тво.

“Смята се, че са иден­тифицирани само около 40 процента от значимите обекти в близост до Земята“, се казва в док­лада. Докумен­тът отбелязва, че през 2020 г. светов­ната мрежа от аст­рономически обсер­ватории, раз­положена в повече от 40 дър­жави, е съб­рала почти 39,5 млн. записи от наб­людения на астероиди и комети. Към 17 април 2021 г. учените са знаели за 25 647 близки до Земята обекти. Освен това през 2020 г. са отк­рити 2 959 такива обекта — рекор­ден брой.

По-рано науч­ният дирек­тор на Инс­титута по аст­рономия на Рус­ката академия на науките Борис Шус­тов заяви пред РИА „Новости”, че екс­пер­тите знаят само за всяко десето кос­мическо тяло с раз­мер над 100 м, а само един процент от телата с раз­мер около 50 м, какъвто е бил Тун­гус­кият метеорит, са извес­тни. В същото време такива малки тела като това, което е пад­нало в Челябинск, изобщо не могат да бъдат отк­рити пред­варително на голямо раз­с­тояние.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...