Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пхенян и Сеул водят разговори за среща на върха

Пхенян и Сеул водят разговори за среща на върха

Пхенян и Сеул водят разговори за среща на върха

Сенверна и Южна Корея отварят отново бюрото за връзка в граничното селище Панминчжон

Северна Корея и Южна Корея водят раз­говори за отваряне наново на съв­мес­т­ното бюро за връзка, което Пхенян зрелищно взриви миналата година и за провеж­дане на среща на върха в рам­ките на усилията за въз­с­тановяване на отношенията, казаха три добре осведомени източ­ника от южнокорейс­кото правител­с­тво, цитирани от Рой­терс.

Южнокорейс­кият президент Мун Дже-ин и север­нокорейс­кият лидер Ким Чен-ун тър­сят начини за подоб­ряване на изос­т­рените отношения чрез раз­мяна на голям брой писма от април насам, казаха източ­ниците, пожелали да останат анонимни заради дип­ломатичес­ката деликат­ност на темата. Дис­кусиите са знак за подоб­ряването на връз­ките, които се влошиха през изминалата година, след като трис­т­ран­ните срещи на върха през 2018 г. дадоха определени надежди за помирение.

Меж­дукорейс­ките раз­говори могат да доп­ринесат също да бъдат рес­тар­тирани блокираните преговори между Пхенян и Вашин­г­тон, имащи за цел отказ на Северна Корея от ядрената и ракет­ната й прог­рама в замяна на облек­чаване на сан­к­циите.

Този въп­рос е от ключово значение за Мун, под­к­репата за когото намалява през пос­лед­ната му година на президен­т­с­кия пост. Мун е заложил политичес­кия си прес­тиж на подоб­ряването на отношенията със Северна Корея и доп­ринесе за организирането на историчес­ките срещи между Ким и тогаваш­ния американ­ски президент Доналд Тръмп през 2018 г. и 2019 г.

Двете Кореи, който тех­нически са в със­тояние на война, след завър­ш­ването с примирие на Корейс­ката война от 195053 г., вчера въз­с­тановиха комуникацион­ните канали помежду си, които Северът прекъсна през юни миналата година. Двете страни обсъж­дат въз­с­тановяване на тях­ното съв­мес­тно бюро за връзка в пог­ранич­ното селище Пан­мин­ч­жон, казаха два източ­ника. Пхенян взриви предиш­ното бюро в гранич­ния си град Кесон през 2020 г. Двете Кореи раз­говарят също за организиране на среща на върха между Мун и Ким, но засега не се обсъжда нито кон­к­ретен график, нито други под­роб­ности заради пан­демията от коронавируса, допъл­ниха източ­ниците.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...