Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна на ограниченията заради новия коронавирус, предаде АФП. Задъл­жител­ното носене на маски отпада почти напълно, на европейс­кото пър­вен­с­тво по фут­бол ще се допуска повече пуб­лика, а работ­ното време на баровете и рес­торан­тите се удъл­жава до полунощ.

Планът пред­вижда от 1 октом­ври окон­чателно да отпад­нат ограниченията и здрав­ните пропуски “коронапас“, необ­ходими сега за извър­ш­ване на определени дей­ности. Ще можем да вър­шим всичко, което пропус­кахме, защото имаме сериозен кон­т­рол върху епидемията, под­черта на прес­кон­ферен­ция дат­с­кият минис­тър на здравеопаз­ването Маг­нус Хой­нике.

От 14 юни, с изк­лючение на общес­т­вения тран­с­порт, в някои случаи мас­ките вече няма да бъдат задъл­жителни. Задъл­жението за носенето им трябва да отпадне изцяло от 1 сеп­тем­ври.

От 11 юни баровете и рес­торан­тите ще зат­варят в полунощ, а не в 23 ч., както е сега. Нощ­ните клубове ще могат да отворят отново на 1 сеп­тем­ври, но посетителите ще трябва да пред­с­тавят коронапас до 1 октом­ври. От тази дата здрав­ният пропуск, който удос­товерява отрицателен тест или придобит имунитет, ще отпадне. След 1 август той вече няма да се изис­ква в музеите, киносалоните и теат­рите, а в баровете и рес­торан­тите — от 1 сеп­тем­ври.

Увеличава се и раз­решеният брой пуб­лика на масови прояви — до 10 000 души на със­тезания и изложби. Раз­поред­бите пред­виж­дат също раз­решение за до 25 000 зрители на четирите мача от Евро-2020, които ще се играят в Копен­хаген, при мак­симум 16 000 досега. Поради липса на време тази мярка няма да може да бъде приложена за пър­вия двубой Дания — Фин­лан­дия, който е в събота, предуп­реди обаче европейс­ката фут­болна асоциация УЕФА.

Срав­нително пощадено от пан­демията, скан­динав­с­кото крал­с­тво в момента има само 122-ма хос­питализирани пациенти с коронавирус — най-малкият брой от октом­ври. Една чет­върт от 5,8-милионното население на Дания са напълно вак­синирани, а 42,7 процента са получили първа доза вак­сина.

Индия отбеляза вчера световен рекорд по брой на смър­тни случаи от ковид за един ден — 6148, предаде Рой­терс. Това стана, след като източ­ният щат Бихар, един от най-бедните индийски щати, коригира дан­ните си, като добави починалите у дома или в час­тни бол­ници. Предиш­ният тъжен рекорд бе на САЩ, които на 12 фев­руари регис­т­рираха 5444 смър­тни случая от ковид за един ден. През пос­лед­ните 24 часа в Индия бяха регис­т­рирани 94 052 нови случая на заразяване с коронавирус, с които общият им брой става 29,2 милиона. Общият брой на смър­т­ните случаи е 359 676, съобщи индийс­кото здравно минис­тер­с­тво.

Най-малко 17 души загинаха и шес­тима бяха ранени при автобусна катас­т­рофа в север­ната част на Перу вчера, съоб­щиха мес­тни медии, цитирани от ДПА.

Автобусът излязъл от пътя в учас­тък, извес­тен като “Дявол­с­ката тераса“, между градовете Трухильо и Патас. В него пътували 33-ма души, включително няколко деца.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие