Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42 % през 2020 г.

Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42 % през 2020 г.

Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в света са спад­нали с 42 % през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 510 %. Такава прог­ноза нап­рави Кон­ферен­цията на ООН за тър­говия и раз­витие (ЮНК­ТАД), предаде ТАСС.

На прес­кон­ферен­ция в Женева дирек­торът на депар­тамента за инвес­тиции и пред­п­риятия в ЮНК­ТАД Джеймс Жан под­черта, че преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в света са претър­пели колапс миналата година, сък­ращавайки се с 42 %, до 895 млрд. долара, в срав­нение с 1,5 трилиона долара през 2019 г. Към края на миналата година тех­ният обем е бил с над 30 % по-малък откол­кото след светов­ната финан­сова криза през 2009 г. и е бил на рав­нището на 90-те години от миналия век.

Глобал­ните потоци на преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции ще останат слаби през 2021 г. и според прог­нозите на ЮНК­ТАД ще спад­нат с 510 %. Реал­ното въз­с­тановяване се очаква да започне през 2022 г., отбеляза екс­пер­тът и поясни, че на обема на преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции влияят редица негативни фак­тори, в час­т­ност рис­ковете, свър­зани с пос­лед­ната вълна от епидемията.

В ЕС преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са се сък­ратили миналата година с две трети — от 373 до 110 млрд. долара, а в САЩ — с 49 %, до 134 млрд. долара. В същото време в Китай е бил регис­т­риран ръст на преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции с 4 %, а в Индия — с 13 на сто.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие