Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар д'Естен

На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар д'Естен

На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар д'Естен

Бив­шият френ­ски президент Валери Жис­кар д’Естен почина в сряда вечерта на 94-годишна въз­раст, заобиколен от семейс­т­вото си, предаде АФП., като се позова на негови близки. Според тях, той е починал вслед­с­т­вие на услож­нения от COVID-19. През пос­лед­ните месеци екс­п­резиденът няколко пъти е пос­тъп­вал в бол­ница заради проб­леми със сър­цето.

През 1974 г. цен­т­рис­тът Жис­кар д’Естен става най-младият президент на Петата репуб­лика. Управ­лява само един ман­дат — до 1981 г. Неговият арис­ток­ратичен стил му печели репутация на самоуверен човек и тех­нок­рат. След като губи президен­т­с­ките избори през 1981 г., спечелени от социалиста Фран­соа Митеран, Жис­кар д’Естен дълго храни надежди да се върне в Елисейс­кия дворец, докато не осъз­нава, че не раз­полага с нуж­ната под­к­репа, пише ДПА.

По време на ман­дата си той пред­п­рие дейс­т­вия за модер­низиране на страната, прокар­вайки значителни социални реформи като раз­решаването на абор­тите по желание на бремен­ната, раз­вода по взаимно съг­ласие и понижаването на въз­растта за гласуване от 21 на 18 г. Жис­кар д’Естен се стремеше да либерализира френ­с­ката икономика, под­к­репи големи проекти като мрежата на високос­корос­т­ните влакове Те Же Ве и градеше имидж на млад и модерен президент, който е по-близо до народа от пред­шес­т­вениците си, пише Рой­терс.

Жис­кар д’Естен съз­даде близки отношения с бив­шия запад­ногер­ман­ски кан­ц­лер Хел­мут Шмит и заедно те положиха основите на един­ната европейска валута — еврото, съз­давайки Европейс­ката валутна сис­тема. Той бе инициаторът на годиш­ните срещи на върха на групата на най-развитите индус­т­риални дър­жави. Година след избирането му се със­тои пър­вата от тях, във фор­мат Г-6: САЩ, Гер­ман­с­ката федерална репуб­лика, Япония, Великоб­ритания и Фран­ция, като Италия е поканена на срещата в качес­т­вото си на пред­седател на тогаваш­ната Европейска икономическа общ­ност. През 1976 г. Италия става официален член заедно с Канада и се появява Г-7, а през 1998 г. към групата се присъединява и Русия (Г-8).

Една от пос­лед­ните пуб­лични появи на Жис­кар д’Естен беше на 30 сеп­тем­ври 2019 г., на пог­ребението в Париж на друг президент — Жак Ширак, който беше негов премиер от 1974 до 1976 г.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие