Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Екологична политика: Пекин забрани вноса на твърди отпадъци от 2021 година

Екологична политика: Пекин забрани вноса на твърди отпадъци от 2021 година

Китай ще заб­рани всякакъв внос на твърди отпадъци от 1 януари 2021 г., се казва в съв­мес­тно изяв­ление на Минис­тер­с­т­вото на екологията и окол­ната среда, Минис­тер­с­т­вото на тър­говията и Генерал­ната мит­ническа админис­т­рация на страната.

Пъл­ната заб­рана е кул­минацията на политиките, пред­с­тавени през 2017 г., с които пос­тепенно беше намален вносът на твърди отпадъци. В края на 2017 г. Китай заб­рани вноса на 24 вида отпадъци, включително несор­тирана хар­тия, тек­с­тил и ванадиева шлака.

Страната започва да внася твърди отпадъци като източ­ник на суровини през 80те и години наред е най-големият вносител, въп­реки ограничените си въз­мож­ности за справяне с отпадъка. Някои ком­пании незаконно внасят отпадъци от чуж­бина с цел печалба, което пред­с­тав­лява опас­ност за окол­ната среда и общес­т­веното здраве.

След въвеж­дането на мер­ките за ограничаване на бок­лука, вносът на такъв намаля значително. Миналата година той е бил 13,48 милиона тона, докато през 2018 г. се е рав­нявал на 22,63 милиона тона.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие